přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 33/2022
Nařízení vlády č. 33/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření, ve znění pozdějších předpisů, a další související nařízení vlády Čl.XV

Čl.XV
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. března 2022, s výjimkou ustanovení části šesté, která nabývají účinnosti dnem 1. srpna 2022, a s výjimkou ustanovení části druhé čl. III bodu 2, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023.