přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 33/2022
Nařízení vlády č. 33/2022 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření, ve znění pozdějších předpisů, a další související nařízení vlády Čl.XIII

Čl.XIII
Nařízení vlády č. 331/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství, ve znění nařízení vlády č. 217/2020 Sb., nařízení vlády č. 55/2021 Sb. a nařízení vlády č. 177/2021 Sb., se mění takto:
1. V § 10 odst. 2 úvodní části ustanovení a v § 10 odst. 3 úvodní části ustanovení se za slova "a) nebo c)" vkládají slova "anebo podle § 12 odst. 1 písm. a) nebo c) nařízení vlády č. 76/2015 Sb.".
2. V příloze č. 5 části B. se za řádek 43. vkládá nový řádek 44., který zní:
"
I-----I----------------------------------------------------------------------I
I 44. I Vičenec                               I
I-----I----------------------------------------------------------------------I
                                      ".
Dosavadní řádek 44. se označuje jako řádek 45.