přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 455/2021
Nařízení vlády č. 455/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů Čl.II

Čl.II
Přechodná ustanovení
1. Finanční příspěvek, jehož předmět byl splněn přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se poskytne podle nařízení vlády č. 30/2014 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.
2. Finanční příspěvek podle § 11b nařízení vlády č. 30/2014 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, se v případě výsadby lesního porostu provedené v roce 2019 poskytuje každoročně počínaje rokem 2020 do doby zajištění lesního porostu, nejvýše však po dobu 5 let bezprostředně následujících po sobě.
3. V roce 2022 se do žádosti o finanční příspěvek podle § 41a nařízení vlády č. 30/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů, uvádějí kusy ulovené od 1. září 2021 do 31. března 2022.