přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 289/1995
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) § 28b

§ 28b
(1) Ministerstvo zruší pověření pověřené osobě, jestliže pověřená osoba
a) opakovaně poruší povinnost stanovenou v tomto zákoně,
b) změní-li se okolnosti rozhodné pro její pověření, nebo
c) ukončí-li pověřená osoba provádění odborných činností podle § 28a odst. 3.
(2) Pověření pověřené osoby zaniká zánikem organizační složky státu nebo právnické osoby.