přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 159/2021
Vyhláška č. 159/2021 Sb., o veterinárních přípravcích a veterinárních technických prostředcích § 9

§ 9
Obsah údajů uváděných na obalu nebo v návodu k použití veterinárního technického prostředku
(1) Na obalu veterinárního technického prostředku držitel rozhodnutí o zápisu veterinárního technického prostředku musí uvést
a) obchodní název veterinárního technického prostředku,
b) obchodní firmu nebo jméno a sídlo nebo místo podnikání držitele rozhodnutí o zápisu, případně též výrobce veterinárního technického prostředku, liší-li se od držitele rozhodnutí o zápisu,
c) velikost balení, pokud přímo nevyplývá z charakteru veterinárního technického prostředku,
d) účel použití veterinárního technického prostředku,
e) jednoznačné identifikační označení veterinárního technického prostředku, například výrobním číslem, číslem šarže, datem výroby,
f) datum exspirace nebo dobu použitelnosti včetně data výroby, pokud to charakter veterinárního technického prostředku vyžaduje,
g) číslo, pod nímž Ústav vede veterinární technický prostředek v Seznamu veterinárních technických prostředků,
h) slova "Veterinární technický prostředek" a "Pouze pro zvířata",
i) slova "Před použitím čtěte návod k použití", je-li součástí balení veterinárního technického prostředku samostatný návod k použití, a
j) další údaje na základě zdůvodněných požadavků držitele rozhodnutí o zápisu veterinárního technického prostředku nebo požadavku Ústavu vyplývající z charakteru veterinárního technického prostředku a jeho účelu použití.
(2) Není-li součástí balení veterinárního technického prostředku samostatný návod k použití, musí držitel rozhodnutí o zápisu veterinárního technického prostředku na obalu též uvést
a) popis způsobu použití, pokud to charakter veterinárního technického prostředku vyžaduje,
b) kvalitativní a kvantitativní složení, podle charakteru veterinárního technického prostředku, a
c) další údaje spojené s používáním veterinárního technického prostředku, které zajistí jeho správné a bezpečné použití.
(3) Pokud je součástí balení veterinárního technického prostředku samostatný návod k použití, musí v něm držitel rozhodnutí o zápisu veterinárního technického prostředku uvést
a) obchodní firmu nebo jméno a sídlo nebo místo podnikání držitele rozhodnutí o zápisu, případně též výrobce veterinárního technického prostředku, liší-li se od držitele rozhodnutí o zápisu,
b) obchodní název veterinárního technického prostředku,
c) účel použití veterinárního technického prostředku,
d) popis způsobu použití, pokud to charakter veterinárního technického prostředku vyžaduje,
e) kvalitativní a kvantitativní složení, podle charakteru veterinárního technického prostředku,
f) další údaje spojené s používáním veterinárního technického prostředku, které zajistí jeho správné a bezpečné použití,
g) slova "Veterinární technický prostředek" a "Pouze pro zvířata" a
h) další údaje na základě zdůvodněných požadavků držitele rozhodnutí o zápisu veterinárního technického prostředku nebo požadavku Ústavu vyplývající z charakteru veterinárního technického prostředku a jeho účelu použití.