přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 217/2020
Nařízení vlády č. 217/2020 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti zemědělství v souvislosti s mimořádnou epidemií v roce 2020 Čl.XXXI

Čl.XXXI
V nařízení vlády č. 331/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství, se za § 24 vkládají nové § 24a a 24b, které včetně nadpisů znějí:
"§ 24a
Lhůty pro podání žádostí o zařazení a žádostí o poskytnutí dotace pro rok 2020
(1) Pro rok 2020 lze žádost o zařazení podle § 2 odst. 5 doručit Fondu do 15. června 2020.
(2) Pro rok 2020 lze žádost o poskytnutí dotace podle § 5 odst. 1 doručit Fondu do 15. června 2020.
(3) Je-li pro rok 2020 žádost o poskytnutí dotace doručena po lhůtě uvedené v odstavci 2, použije se § 5 odst. 5 obdobně.
§ 24b
Posuzování splnění podmínky intenzity chovu hospodářských zvířat za rok 2020
V případě žádosti o poskytnutí dotace pro rok 2020 se za nesplnění podmínky uvedené v § 9 odst. 1 písm. e) vedoucí k postupu podle části třetí nepovažuje, pokud k nesplnění podmínky dojde v období od 1. června do 15. června 2020.".