přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 217/2020
Nařízení vlády č. 217/2020 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti zemědělství v souvislosti s mimořádnou epidemií v roce 2020 Čl.XXVII

Čl.XXVII
V nařízení vlády č. 44/2018 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními, ve znění nařízení vlády č. 57/2019 Sb. a nařízení vlády č. 64/2020 Sb., se za § 14 vkládají nové § 14a a 14b, které včetně nadpisů znějí:
"§ 14a
Lhůty pro podání žádostí o poskytnutí platby pro rok 2020
(1) Pro rok 2020 lze žádost o poskytnutí platby podle § 3 odst. 3 doručit Fondu do 15. června 2020.
(2) Je-li pro rok 2020 žádost o poskytnutí platby doručena po lhůtě uvedené v odstavci 1, použije se § 4 odst. 3 obdobně.
§ 14b
Posuzování splnění podmínky intenzity chovu hospodářských zvířat za rok 2020
V případě žádosti o poskytnutí platby pro rok 2020 se za nesplnění podmínky uvedené v § 6 odst. 2 vedoucí k postupu podle § 8 odst. 1 nebo § 9 odst. 1 nepovažuje, pokud k nesplnění podmínky dojde v období od 1. června do 15. června 2020.".