přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 217/2020
Nařízení vlády č. 217/2020 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti zemědělství v souvislosti s mimořádnou epidemií v roce 2020 Čl.XXV

Čl.XXV
Nařízení vlády č. 43/2018 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění nařízení vlády č. 197/2018 Sb. a nařízení vlády č. 64/2020 Sb., se mění takto:
1. V § 14a se doplňuje odstavec 3, který zní:
"(3) Pro žádosti podané v roce 2020 se při výpočtu intenzity chovu žadatelem chovaných hospodářských zvířat ke každému dni kontrolního období od 1. června do 30. září podle § 6 odst. 2 písm. b) neposuzují dny, kdy v období od 1. června do 15. června je intenzita chovu hospodářských zvířat nižší než 0,3 velké dobytčí jednotky.".
2. Za § 14a se vkládá nový § 14b, který včetně nadpisu zní:
"§ 14b
Lhůty pro podání žádostí o poskytnutí platby pro rok 2020
(1) Pro rok 2020 lze žádost o poskytnutí platby podle § 3 odst. 3 doručit Fondu do 15. června 2020.
(2) Je-li pro rok 2020 žádost o poskytnutí platby doručena po lhůtě uvedené v odstavci 1, použije se § 4 odst. 4 obdobně.".