přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 75/2015
Nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů § 33a

§ 33a
Lhůty pro podání žádosti v roce 2020
(1) Pro rok 2020 lze žádost o zařazení podle § 3 odst. 4 doručit Fondu do 15. června 2020.
(2) Pro rok 2020 lze žádost o změnu zařazení podle § 6 odst. 1 doručit Fondu do 15. června 2020.
(3) Pro rok 2020 lze žádost o zvýšení zařazené výměry podle § 7 odst. 3 doručit Fondu do 15. června 2020.
(4) Pro rok 2020 lze žádost o snížení zařazené výměry podle § 8 odst. 2 doručit Fondu do 15. června 2020, nejedná-li se o žádost o snížení zařazené výměry podle § 8 odst. 2 písm. a) nebo b).
(5) Pro rok 2020 lze žádost o poskytnutí dotace podle § 9 odst. 1 doručit Fondu do 15. června 2020.
(6) Je-li pro rok 2020 žádost o poskytnutí dotace doručena po lhůtě uvedené v odstavci 5, použije se § 9 odst. 4 obdobně.
(7) Pro rok 2020 lze žádost o změnu zařazení v souvislosti s vyklučením podle § 14 odst. 1 písm. b) doručit Fondu nejpozději do 15. června 2020.