přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 6/2020
Vyhláška č. 6/2020 Sb., o ošetřování nebo označování dřevěného obalového materiálu, dřeva nebo jiných předmětů Příl.2

Příl.2
Pravidla pro označování dřevěného obalového materiálu
Část A
Označování nového dřevěného obalového materiálu
1. Značka je umístěna z vnější strany dřevěného obalového materiálu a je provedena vypálením, vyražením, natištěním, nástřikem nebo nátěrem barvou.
2. Je-li dřevěný obalový materiál složen z různorodých součástí, výsledný složený celek se považuje za jediný komplet pro označení značkou. Na složeném kompletu dřevěného obalového materiálu vyrobeného z ošetřeného dřeva i zpracovaného dřevěného materiálu, který nevyžaduje ošetření, může být značka umístěna na částech zpracovaného dřevěného materiálu tak, aby bylo zajištěno umístění značky na viditelném místě a v dostatečné velikosti. Tento postup použití značky se využívá pouze u kompaktních celků dřevěného obalového materiálu.
Část B
Označování pomocného dřeva
Použití značky na kusech pomocného dřeva se provede tak, aby jedna celá značka byla umístěna na každém komponentu tohoto dřeva po jeho nařezání na konečnou délku.
Část C
Označování opravovaného nebo znovuzpracovaného dřevěného obalového materiálu
1. Opravovaný dřevěný obalový materiál může být označen nejvýše třemi značkami různých oprávněných provozovatelů.
2. Pokud je k opravě použit ošetřený dřevěný obalový materiál, každá přidaná nebo vyměněná součást se označí samostatně.
3. Pokud je při znovuzpracování dřevěných obalových materiálů použit neošetřený dřevěný obalový materiál, jakékoliv předchozí značky se z něj odstraní. Takový dřevěný obalový materiál se podrobí ošetření a označí.
4. V případě, že vyměněné součásti neodpovídají požadavkům na ošetření dřevěného obalového materiálu nebo je obtížné zjistit původ dřevěného obalového materiálu nebo jeho součástí, celý dřevěný obalový materiál se znovu ošetří, jeho předchozí značky odstraní (např. zatřením barvou nebo vybroušením) a dřevěný obalový materiál se označí novou značkou.