přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 6/2020
Vyhláška č. 6/2020 Sb., o ošetřování nebo označování dřevěného obalového materiálu, dřeva nebo jiných předmětů Příl.1

Příl.1
Provedení, obsah a vzor značky k označování dřevěného obalového materiálu
1. Značka pro označování dřevěného obalového materiálu obsahuje:
a) Symbol IPPC - provedení symbolu odpovídá vzoru uvedenému níže a je umístěn nalevo od ostatních součástí značky.
b) Kód země - dvoupísmenný mezinárodní kód země (ve vzoru uveden jako CZ), ve které jsou oprávnění provozovatelé používající zařízení k ošetřování nebo provozovatelé oprávnění k označování ošetřeného dřevěného obalového materiálu zaregistrováni. Oprávnění provozovatelé v České republice používají mezinárodní kód "CZ". Kód země je oddělen pomlčkou od kódu osoby.
c) Číselný kód oprávněného provozovatele (ve vzoru uveden jako 0000) používajícího zařízení k ošetřování nebo oprávněného k označování. Tento číselný kód přiděluje Ústav oprávněnému provozovateli. Číselný kód použije oprávněný provozovatel kompletní, tak jak mu byl přidělen.
d) Kód ošetření (podle zvolené metody, ve vzoru uveden jako YY), který se uvede po kombinaci kódů země a osoby. Uvádí se na samostatném řádku, nebo samostatně za pomlčkou, je-li uveden na stejném řádku jako ostatní uvedené kódy.
2. Značka má tvar ohraničeného obdélníku nebo čtverce a uvnitř ohraničení obsahuje vertikální linku oddělující symbol IPPC od dalších součástí a kódů značky. Velikost, použitý typ písma a pozice značky se mohou lišit, ale její rozměr musí být takový, aby byla viditelná.
3. Vzory mezinárodně uznávané značky