přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 448/2006
Vyhláška č. 448/2006 Sb., o provedení některých ustanovení plemenářského zákona Příl.12

Příl.12
Vzor služebního průkazu státního zaměstnance České plemenářské inspekce
1. Popis
a) Služební průkaz státního zaměstnance je oboustranná plastová karta bílé barvy o rozměrech 86 x 54 mm se zakulacenými rohy.
b) Na lícové straně služebního průkazu státního zaměstnance je na prvním až druhém řádku uveden text "SLUŽEBNÍ PRŮKAZ STÁTNÍHO ZAMĚSTNANCE". Na třetím řádku je uveden text "TITUL, JMÉNO A PŘÍJMENÍ:". Na čtvrtém řádku je uveden text "EVIDENČNÍ ČÍSLO STÁTNÍHO ZAMĚSTNANCE:". Na pátém řádku je uveden text "DATUM VYSTAVENÍ:" a text "PLATNOST DO:". Na šestém řádku je uveden text "SLUŽEBNÍ ÚŘAD:". V levé části je digitální zpracování fotografie státního zaměstnance o rozměrech 26 x 34 mm, pod ním je na sedmém řádku uveden text "ČÍSLO SLUŽEBNÍHO PRŮKAZU:". Vpravo nahoře je velký státní znak. Pod každým textem na třetím až sedmém řádku je umístěno bílé pole sloužící k zapsání příslušného údaje. Do bílého pole pod třetím řádkem se zapisují údaje ve formátu akademický titul uváděný před jménem, jméno, popřípadě jména, příjmení, akademický titul uváděný za jménem. Příjmení a označení služebního úřadu se zapisují velkými písmeny. Datum vystavení a datum platnosti se uvádí ve formátu dd.mm.rrrr. Nebude-li platnost služebního průkazu státního zaměstnance omezena, zapíše se do příslušného bílého pole text "bez omezení". Všechny texty včetně zapisovaných údajů jsou vyhotoveny bezpatkovým písmem v černé barvě. Pozadí lícové strany tvoří modrá barva plynule přecházející ve spodní části do červené barvy. Fotografie státního zaměstnance je barevná. Technické provedení fotografie odpovídá požadavkům § 7 vyhlášky č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech.
c) Na rubové straně průkazu je na prvním a druhém řádku uvedeno logo a název České plemenářské inspekce (slovy "Česká plemenářská inspekce"), na prvním řádku uvedeno označení průkazu slovy "SLUŽEBNÍ PRŮKAZ ZAMĚSTNANCE ČPI" na druhém až pátém řádku je uveden text "DRŽITEL TOHOTO PRŮKAZU JE POVĚŘEN VYKONÁVAT KONTROLNÍ ČINNOST PODLE ZÁK. Č. 154/2000 Sb., O ŠLECHTĚNÍ, PLEMENITBĚ A EVIDENCI HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. ZNEUŽITÍ TOHOTO PRŮKAZU JE TRESTNÉ.". Pod tímto textem je na levé straně uvedeno datum vydání, na pravé straně je místo pro podpis ředitel České plemenářské inspekce, který je oprávněn k vydání průkazu a uprostřed je otisk úředního razítka.
2. Vyobrazení vzoru lícové strany služebního průkazu státního zaměstnance
3. Vyobrazení vzoru rubové strany služebního průkazu zaměstnance