přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 209/2019
Zákon č. 209/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů Čl.V

Čl.V
Položka 93 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 182/2008 Sb. a zákona č. 279/2013 Sb., se mění takto:
1. Slova "Vydání rozhodnutí" se nahrazují slovy "Přijetí žádosti".
2. Slova "do oběhu54)" se nahrazují slovy "na trh54)".
3. Slova "do oběhu" se nahrazují slovy "na trh".
4. V písmeni e) se částka "Kč 1 000" nahrazuje částkou "Kč 2 000".
5. V písmeni f) se částka "Kč 100" nahrazuje částkou "Kč 500".