přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 148/2019
Nařízení vlády č. 148/2019 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh a o změně nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh, ve znění pozdějších předpisů Příl.3

Příl.3
Druhy nového kočovného zařízení podle § 10
I----I------------------------------------------------------I----------------I
I  I      Druhy nového kočovného zařízení      I Maximální výše I
I  I                           I dotace v Kč  I
I  I                           I (§ 10 odst. 1) I
I----I------------------------------------------------------I----------------I
I 1. I Specializované nakládací zařízení (mechanické,    I     15 000 I
I  I hydraulické nebo elektrické zařízení ke zvedání   I        I
I  I jednotlivých úlů nebo palet s úly) pro chovatele   I        I
I  I včel, který má k 1. září příslušného včelařského   I        I
I  I roku evidováno nejvýše 150 včelstev         I        I
I----I------------------------------------------------------I----------------I
I 2. I Specializované nakládací zařízení (hydraulické nebo I     30 000 I
I  I elektrické zařízení ke zvedání jednotlivých úlů nebo I        I
I  I palet s úly) pro chovatele včel, který má k 1. září I        I
I  I příslušného včelařského roku evidováno více než 150 I        I
I  I včelstev                       I        I
I----I------------------------------------------------------I----------------I
I 3. I Specializovaný přívěs určený pro převoz včelstev   I     50 000 I
I  I způsobilý pro provoz na pozemních komunikacích    I        I
I----I------------------------------------------------------I----------------I
I 4. I Paleta pro kočující včelstva s kovovou konstrukcí  I     15 000 I
I  I (zařízení umožňující hromadný přesun a umístění úlů I        I
I  I na kočovném stanovišti)               I        I
I----I------------------------------------------------------I----------------I