přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 298/2018
Vyhláška č. 298/2018 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů Příl.4

Příl.4
Přehled souborů lesních typů ČR
I-------------------------I----------------------------------I-------------------------------------------I-------------------------------------------------------------------I------------------------- ------------------I--------------------------------------I-------------------------------------I---------------------I-----------------------I
I   Ekologická řada   I       EXTRÉMNÍ       I         KYSELÁ          I                ŽIVNÁ                I       OBOHACENÁ HUMUSEM      I      OBOHACENÁ VODOU      I        OGLEJENÁ       I    GLEJOVÁ    I    RAŠELINNÁ    I
I             I                 I                      I                                  I                      I                   I                   I           I            I
I-------------------------I----------I-----------I-----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I-----------I----------I-----------I----------I-----------I------------- --I---------------I----------------I----------I----------I---------------I----------I----------I----------I----------I-----------------------I
I  Edafická kategorie  I bazická I zakrslá I skeletová I chudá  I kyselá I kyselá I kyselá I svěží  I svěží  I vysýchavá I bohatá I vápencová I hlinitá I obohacená I  obohacená  I obohacená  I   lužní   I úžlabní I vlhká  I  oglejená  I oglejená I oglejená I glejová I glejová I    rašelinná    I
I             I zakrslá I      I      I     I     I kamenitá I hlinitá I     I kamenitá I      I     I      I     I      I  kamenitá  I skeletová  I        I     I     I   svěží   I kyselá I chudá  I     I chudá  I            I
I             I----------I-----------I-----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I-----------I----------I-----------I----------I-----------I---------------I---------------I------- ---------I----------I----------I---------------I----------I----------I----------I----------I-----------------------I
I             I  X   I   Z   I   Y   I  M   I  K   I  N   I  I   I  S   I  F   I   C   I  B   I   W   I  H   I   D   I    A    I    J    I    L    I  U   I  V   I    O    I  P   I  Q   I  G   I  T   I      R      I
I-----------I-------------I----------I-----------I-----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I-----------I----------I-----------I----------I-----------I------------- --I---------------I----------------I----------I----------I---------------I----------I----------I----------I----------I-----------------------I
I Lesní   I 10     I     I 10Z                          I     I                                  I                      I                   I                   I           I            I
I vegetační I Alplnský  I     I ARKTOALPINUM                      I     I                                  I                      I                   I                   I           I            I
I stupeň  I-------------I     I-----------------------I--------------------------------I     I                                  I                      I                   I                   I           I-----------------------I
I      I 9      I     I 9Z          I 9K               I     I                                  I                      I                   I                   I           I 9R          I
I      I Klečový   I     I KLEČ         I Klečová SMRČINA        I     I                                  I                      I                   I                   I           I VRCHOVIŠTĚ      I
I      I-------------I     I-----------I-----------I----------I----------I----------I     I----------I----------I                       I                      I----------------I---------------------I---------------I----------I----------I----------I----------I-----------------------I
I      I 8      I     I 8Z    I 8Y    I 8M    I 8K    I 8N    I     I 8S    I 8F    I                       I                      I        I 8V         I 8O      I 8P    I 8Q    I 8G    I 8T    I 8R          I
I      I Smrkový   I     I Zakrslá  I Skeletová I Chudá  I Kyselá  I Kyselá  I     I Svěží  I Svěží  I                       I              I---------------I        I Vlhká klenová    I Oglejená   I Oglejená I Oglejená I Glejová I Glejová I Vrchovištní SMRČINA  I
I      I       I     I jeřábová I SMRČINA  I SMRČINA I SMRČINA I kamenitá I     I SMRČINA I kamenitá I                       I              I        I        I SMRČINA       I svěží     I kyselá  I chudá  I SMRČINA I chudá  I            I
I      I       I     I SMRČINA  I      I     I     I SMRČINA I     I     I SMRČINA I                       I              I        I        I           I SMRČINA    I SMRČINA I SMRČINA I     I zakrslá I            I
I      I       I     I      I      I     I     I     I     I     I     I                       I              I 6J      I        I           I        I     I     I     I SMRČINA I            I
I      I-------------I     I-----------I-----------I----------I----------I----------I     I----------I----------I                       I      I---------------I Obohacená   I        I---------------------I---------------I----------I----------I----------I----------I-----------I-----------I
I      I 7      I     I 7Z    I 7Y    I 7M    I 7K    I 7N    I     I 7S    I 7F    I                       I      I 7A      I skeletová   I 7L       I 7V         I 7O      I 7P    I 7Q    I 7G    I 7T    I      I 7R    I
I      I Bukosmrkový I     I Zakrslá  I Skeletová I Chudá  I Kyselá  I Kyselá  I     I Svěží  I Svěží  I                       I      I Obohacená   I jilmosmrková I Smrkový LUH  I Vlhká buková    I Oglejená   I Oglejená I Oglejená I Glejová I Glejová I      I Kyselá  I
I      I       I     I buková  I buková  I buková  I buková  I kamenitá I     I buková  I kamenitá I                       I      I kamenitá   I JAVOŘINA   I        I SMRČINA       I svěží     I kyselá  I chudá  I jedlová I chudá  I      I rašelinná I
I      I       I     I SMRČINA  I SMRČINA  I SMRČINA I SMRČINA I buková  I     I SMRČINA I buková  I                       I      I klenobunková I        I        I           I jedlová    I jedlová I jedlová I SMRČINA I jedlová I      I SMRČINA  I
I      I       I     I      I      I     I     I SMRČINA I     I     I SMRČINA I                       I      I SMRČINA    I        I        I           I SMRČINA    I SMRČINA I SMRČINA I     I SMRČINA I      I      I
I      I-------------I     I-----------I-----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I      I----------------------I----------I-----------I---------------I        I----------------I----------I----------I---------------I----------I----------I----------I----------I      I      I
I      I 6      I     I 6Z    I 6Y    I 6M    I 6K    I 6N    I 6I    I 6S    I 6F    I      I 6B          I 6H    I 6D    I 6A      I        I 6L       I     I 6V    I 6O      I 6P    I 6Q    I 6G    I 6T    I 6R    I      I                   
I      I Smrkobukový I     I Zakrslá  I Skeletová I Chudá  I Kyselá  I Kyselá  I Kyselá  I Svěží  I Svěží  I      I Bohatá smrková    I Hlinitá I Obohacená I Obohacená   I---------------I LUH olše šedé I     I Vlhká  I Oglejená   I Oglejená I Oglejená I Glejová I Glejová I     Svěží   I      I                    
I      I       I     I smrková  I smrková  I smrková I smrková I kamenitá I hlinitá I smrková I kamenitá I      I BUČINA        I smrková I smrková  I kamenitá   I        I        I     I smrková I svěží     I kyselá  I chudá  I smrková I chudá  I rašelinná I      I       
I      I       I     I BUČINA  I BUČINA  I BUČINA  I BUČINA  I smrková I smrková I BUČINA  I smrková I      I           I BUČINA  I BUČINA  I klenosmrková I        I        I     I BUČINA  I smrková    I smrková I smrková I JEDLINA I smrková I SMRČINA  I      I 
I      I       I     I      I      I     I     I BUČINA  I BUČINA  I     I BUČINA  I      I           I     I      I BUČINA    I        I        I     I     I JEDLINA    I JEDLINA I JEDLINA I     I JEDLINA I      I      I
I      I-------------I     I-----------I-----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I-----------I----------I-----------I----------I-----------I---------------I        I----------------I     I----------I---------------I----------I----------I----------I----------I      I-----------I                                                      
I      I 5      I     I 5Z    I 5Y    I 5M    I 5K    I 5N    I 5I    I 5S    I 5F    I 5C    I 5B    I 5W    I 5H    I 5D    I 5A      I 5J      I 5L       I 5U    I 5V    I 5O      I 5P    I 5Q    I 5G    I 5T    I      I 5R    I
I      I Jedlobukovy I     I Zakrslá  I Skeletová I Chudá  I Kyselá  I Kyselá  I Kyselá  I Svěží  I Svěží  I Vysýchavá I Bohatá  I Vápencová I Hlinitá I Obohacená I Obohacená   I Obohacená   I Montánní    I Úžlabní I Vlhká  I Oglejená   I Oglejená I Oglejená I Glejová I Glejová I      I Kyselá  I
I      I       I     I jedlová  I jedlová  I jedlová I jedlová I kamenitá I hlinitá I jedlová I kamenitá I jedlová  I jedlová I jedlová  I jedlová I jedlová  I kamenitá   I skeletová   I (jasano)olšový I jasanová I jedlová I svěží     I kyselá  I chudá  I JEDLINA I chudá  I      I rašelinná I
I      I       I     I BUČINA  I BUCINA  I BUČINA  I BUČINA  I jedlová I jedlová I BUČINA  I jedlová I BUČINA  I BUČINA  I BUČINA  I BUČINA  I BUČINA  I klenová    I jilmojasanová I LUH      I JAVOŘINA I BUČINA  I (buková)   I JEDLINA I JEDLINA I     I JEDLINA I      I borová  I                         
I      I       I     I      I      I     I     I BUČINA  I BUČINA  I     I BUČINA  I      I     I      I     I      I BUČINA    I JAVOŘINA   I        I     I     I JEDLINA    I     I     I     I     I      I SMRČINA  I
I      I-------------I----------I-----------I-----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I-----------I----------I-----------I----------I-----------I---------------I        I----------------I     I----------I---------------I----------I----------I----------I----------I-----------I-----------I                                                                
I      I 4      I 4X    I 4Z    I 4Y    I 4M    I 4K    I 4N    I 4I    I 4S    I 4F    I 4C    I 4B    I 4W    I 4H    I 4D    I 4A      I        I 4L      I     I 4V    I 4O      I 4P    I 4Q    I 4G    I 4T    I 4R    I      I
I      I Bukový   I Bazická I Zakrslá  I Skeletová I Chudá  I Kyselá  I Kyselá  I Kyselá  I Svěží  I Svěží  I Vysýchavá I Bohatá  I Vápencová I Hlinitá I Obohacená I Obohacená   I---------------I Podhorský   I----------I Vlhká  I Oglejená   I Oglejená I Oglejená I Glejová I Glejová I Svěží   I      I
I      I       I zakrslá I BUČINA  I BUČINA  I BUČINA  I BUČINA  I kamenitá I hlinitá I BUČINA  I kamenitá I BUČINA  I BUČINA  I BUČINA  I BUČINA  I BUČINA  I kamenitá   I        I LUH      I     I BUČINA  I svěží     I kyselá  I chudá  I dubová  I chudá  I rašelinná I      I
I      I       I BUČINA  I      I      I     I     I BUČINA  I BUČINA  I     I BUČINA  I      I     I      I     I      I lipová    I        I        I     I     I dubová    I dubová  I dubová  I JEDLINA I dubová  I reliktní I      I
I      I       I     I      I      I     I     I     I     I     I     I      I     I      I     I      I BUČINA    I        I        I     I     I JEDLINA    I JEDLINA I JEDLINA I     I JEDLINA I SMRČINA  I      I
I      I-------------I----------I-----------I-----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I-----------I----------I-----------I----------I-----------I---------------I        I----------------I     I----------I---------------I----------I----------I----------I----------I      I      I
I      I 3      I 3X    I 3Z    I 3Y    I 3M    I 3K    I 3N    I 3I    I 3S    I 3F    I 3C    I 3B    I 3W    I 3H    I 3D    I 3A      I 3J      I 3L       I 3U    I 3V    I 3O      I 3P    I 3Q    I 3G    I 3T    I      I 3R    I
I      I Dubobukový I Bazická I Zakrslá  I Skeletová I Chudá  I Kyselá  I Kyselá  I Kyselá  I Svěží  I Svěží  I Vysýchavá I Bohatá  I Vápencová I Hlinitá I Obohacená I Obohacená   I Obohacená   I Jasanoolšový  I Úžlabní I Vlhká  I Oglejená   I Oglejená I Oglejená I Glejová I Glejová I      I Kyselá  I
I      I       I zakrslá I dubová  I dubová  I dubová  I dubová  I kamenitá I hlinitá I dubová  I kamenitá I dubová  I dubová  I dubová  I dubová  I dubová  I kamenitá   I skeletová   I LUH      I javorová I dubová  I svěží     I kyselá  I chudá  I jedlová I chudá  I      I rašelinná I
I      I       I dubová  I BUČINA  I BUČINA  I BUČINA  I BUČINA  I dubová  I dubová  I BUČINA  I dubová  I BUČINA  I BUČINA  I BUČINA  I BUČINA  I BUČINA  I lipodubová  I lipová    I        I JASENINA I BUČINA  I jedlodubová  I jedlová I jedlová I DOUBRAVA I jedlová I      I reliktní I
I      I       I BUČINA  I      I      I     I     I BUČINA  I BUČINA  I     I BUČINA  I      I     I      I     I      I BUČINA    I JAVOŘINA   I        I     I     I BUČINA    I DOUBRAVA I DOUBRAVA I     I DOUBRAVA I      I borová  I
I      I-------------I----------I-----------I-----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I-----------I----------I-----------I----------I-----------I---------------I        I----------------I     I----------I---------------I----------I----------I----------I----------I      I SMRČINA  I
I      I 2      I 2X    I 2Z    I 2Y    I 2M    I 2K    I 2N    I 2I    I 2S    I 2F    I 2C    I 2B    I 2W    I 2H    I 2D    I 2A      I        I 2L       I     I 2V    I 2O      I 2P    I 2Q    I 2G    I 2T    I      I      I
I      I Bukodubový I Bazická I Zakrslá  I Skeletová I Chudá  I Kyselá  I Kyselá  I Kyselá  I Svěží  I Svěží  I Vysýchavá I Bohatá  I Vápencová I Hlinitá I Obracená I Obohacená   I---------------I Pahorkatinný  I     I Vlhká  I Oglejená   I Oglejená I Oglejená I Glejová I Glejová I-----------I-----------I
I      I       I zakrslá I buková  I buková  I buková  I buková  I kamenitá I hlinitá I buková  I kamenitá I buková  I buková  I buková  I buková  I buková  I kamenitá   I        I LUH      I     I buková  I svěží     I kyselá  I chudá  I DOUBRAVA I chudá  I      I
I      I       I buková  I DOUBRAVA I DOUBRAVA I DOUBRAVA I DOUBRAVA I buková  I buková  I DOUBRAVA I buková  I DOUBRAVA I DOUBRAVA I DOUBRAVA I DOUBRAVA I DOUBRAVA I javorobuková I        I        I     I DOUBRAVA I jedlo(buková) I DOUBRAVA I DOUBRAVA I s jedlí I DOUBRAVA I      I
I      I       I DOUBRAVA I      I      I     I     I DOUBRAVA I DOUBRAVA I     I DOUBRAVA I      I     I      I     I      I DOUBRAVA   I        I        I     I     I DOUBRAVA   I s jedlí I s jedlí I     I s jedlí I      I      
I      I-------------I----------I-----------I-----------I----------I----------I----------I----------I----------I----------I-----------I----------I-----------I----------I-----------I---------------I        I----------------I----------I----------I---------------I----------I----------I----------I----------I      I                                                                                   
I      I 1      I 1X    I 1Z    I      I 1M    I 1K    I 1N    I 1I    I 1S    I 1F    I 1C    I 1B    I      I 1H        I 1D    I 1A      I 1J      I 1L       I     I 1V    I 1O      I 1P    I 1Q    I 1G    I 1T    I 1R    I   
I      I Dubový   I Bazická I Zakrslá  I      I Chudá  I Kyselá  I Kyselá  I Kyselá  I Svěží  I Svěží  I Vysýchavá I Bohatá  I      I Hlinitá I Obohacená I Obohacená   I Obohacená   I Nížinný LUH  I     I Vlhká  I Oglejená   I Oglejená I Oglejená I Mokřadní I Mokřadní I Rašelinná I
I      I       I zakrslá I DOUBRAVA I      I borová  I DOUBRAVA I kamenitá I hlinitá I DOUBRAVA I kamenitá I habrová  I habrová I      I habrová I habrová  I kamenitá   I skeletová   I        I     I habrová I svěží lipová I kyselá  I chudá  I OLŠINA  I březová I OLŠINA  I
I      I       I DOUBRAVA I      I      I DOUBRAVA I     I DOUBRAVA I DOUBRAVA I     I habrová I DOUBRAVA I DOUBRAVA I      I DOUBRAVA I DOUBRAVA I javorohabrová I habrová    I        I     I DOUBRAVA I DOUBRAVA   I březová I březová I     I OLŠINA  I      I
I      I       I     I      I      I     I     I     I     I     I DOUBRAVA I      I     I      I     I      I DOUBRAVA   I JAVOŘINA   I        I     I     I        I DOUBRAVA I DOUBRAVA I     I     I      I
I-----------I-------------I----------I-----------I      I----------I----------I----------I----------I----------I----------I-----------I----------I      I----------I-----------I---------------I---------------I----------------I     I----------I---------------I----------I----------I----------I----------I-----------I   
                                                                                                                                 
I-------------------------I----------I-----------I-----------I----------I----------I---------------------I---------------------------------I                                                          I---------------I----------I----------I----------I----------I-----------------------I
I 0            I 0X    I 0Z    I 0Y    I 0M    I 0K    I 0N         I 0C               I                                                          I 0O      I 0P    I 0Q    I 0G    I 0T    I 0R          I
I Společenstva borů a   I Bazický I Zakrslý  I Skeletový I Chudý  I Kyselý  I Kyselý       I Hadcový BOR           I                                                          I Oglejený   I Oglejený I Oglejený I Glejový I Glejový I Rašelinný BOR     I
I společenstva      I zakrslý I BOR    I BOR    I BOR   I BOR   I kamenitý      I                 I                                                          I svěží BOR   I kyselý  I chudý  I smrkový I chudý  I            I
I s přirozeně vysokým   I BOR   I      I      I     I     I BOR         I                 I                                                          I        I BOR   I BOR   I BOR   I březový I            I
I podílem borovice    I     I      I      I     I     I           I                 I                                                          I        I     I     I     I BOR   I            I
I-------------------------I----------I-----------I-----------I----------I----------I---------------------I---------------------------------I                                                          I---------------I----------I----------I----------I----------I-----------------------I
LESNÍ VEGETAČNÍ STUPEŇ - vyjadřuje závislost změn vegetace na změnách výškového a expozičního klimatu. Nositeli vegetační stupňovitosti v ČR jsou dřeviny: dub zimní (Quercus petraea), dub letní (Quercus robur), buk lesní (Fagus sylvatica), jedle bělokorá (Abies alba), smrk obecný (Picea abies) a kleč horská (Pinus mugo), podle nichž byly jednotlivé lesní vegetační stupně nazvány, a to z důvodu dominance či významného vlivu na formování společenstva. V České republice je vylišeno 10 vegetačních stupňů.
EKOLOGICKÁ ŘADA - sdružuje edafické kategorie podle jejich ekologické příbuznosti.
EDAFICKÁ KATEGORIE - je určena nejdůležitějšími fyzikálními a chemickými vlastnostmi půd a tvary terénu.
SOUBOR LESNÍCH TYPŮ - sdružuje lesní typy podle jejich ekologické podobnosti.
LESNÍ TYP - je základní lesnická typologická jednotka, představující soubor přirozených a změněných biogeocenóz (lesních ekosystémů) vývojově k sobě patřících. Je to jednotka s určitým rozpětím přírodních podmínek pro růst dřevin, jejich produkci a obnovu, a v důsledku toho i pro žádoucí druhovou a prostorovou skladbu lesů a podobnost hospodářských opatření. Lesní typ je charakterizován význačnou kombinací druhů příslušné fytocenózy, půdními vlastnostmi, výskytem v terénu a potenciální bonitou dřevin.
Lesní typy jsou mapovacími jednotkami lesnických typologických map.