přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 252/2018
Vyhláška č. 252/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 229/2008 Sb., o výrobě a distribuci léčiv Čl.II

Čl.II
Přechodné ustanovení
Distributor, který je ke dni nabytí účinnosti této vyhlášky držitelem povolení k distribuci, musí splnit požadavky na prostory pro skladování a distribuci léčivých přípravků podle § 37 odst. 2 vyhlášky č. 229/2008 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, a požadavky týkající se kvalifikované osoby podle § 36 odst. 3 vyhlášky č. 229/2008 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, nejpozději do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.