přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 389/2017
Vyhláška č. 389/2017 Sb., o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem Příl.1

Příl. 1
VÝŠE VÝVOZNÍ PAUŠÁLNÍ ČÁSTKY
Živá zvířata
 
I--------------------------------------------------I-------------------------I
I        Vývozní komodita         I Vývozní paušální částka I
I--------------------------------------------------I-------------------------I
I Kopytníci                    I 500 Kč / ZHI*)     I
I--------------------------------------------------I-------------------------I
I Zvířata určená pro zoologické zahrady a zvířata I 500 Kč / ZHI*)     I
I chovaná v zařízeních schválených podle § 55   I             I
I vyhlášky č. 382/2003 Sb., o veterinárních    I             I
I požadavcích na obchodování se zvířaty a o    I             I
I veterinárních podmínkách jejich dovozu ze    I             I
I třetích zemí                   I             I
I--------------------------------------------------I-------------------------I
I Drůbež, běžci a jednodenní kuřata        I 100 Kč / ZHI*)     I
I--------------------------------------------------I-------------------------I
I Sperma, vaječné buňky, embrya, násadová vejce,  I 100 Kč / ZHI*)     I
I oplodněné jikry a plemenivo včel         I             I
I--------------------------------------------------I-------------------------I
I Ostatní                     I 100 Kč / ZHI*)     I
I--------------------------------------------------I-------------------------I
Živočišné produkty
 
I--------------------------------------------------I-------------------------I
I        Vývozní komodita         I Vývozní paušální částka I
I--------------------------------------------------I-------------------------I
I Mléko a mléčné výrobky              I 500 Kč / ZHI*)     I
I--------------------------------------------------I-------------------------I
I Maso a masné výrobky               I 500 Kč / ZHI*)     I
I--------------------------------------------------I-------------------------I
I Ostatní živočišné produkty            I 100 Kč / ZHI*)     I
I--------------------------------------------------I-------------------------I
I Krmiva                      I 100 Kč / ZHI*)     I
I--------------------------------------------------I-------------------------I
I Vedlejší živočišné produkty           I 100 Kč / ZHI*)     I
I--------------------------------------------------I-------------------------I
*) ZHI - započatá hodina výkonu veterinární kontroly zásilky jednoho
  inspektora podílejícího se na kontrole.