přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 132/2018
Vyhláška č. 132/2018 Sb., o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin Příl.2

Příl.2
Údaje o bioagens a související doklady, které musí obsahovat žádost o povolení
1. Identifikace bioagens
1.1 Údaje o žadateli a výrobci:
a) obchodní firma a sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo
b) jméno, popřípadě jména, a příjmení, adresa místa trvalého pobytu nebo místa podnikání, není-li totožné s místem trvalého pobytu, jde-li o fyzickou osobu
1.2 Obchodní název bioagens
1.3 Funkce a účel použití
1.4 Formulační úprava
1.5 Účinný makroorganismus
- druhový název
- obsah účinných stádií
2. Údaje o použití bioagens
2.1 Předpokládaná oblast použití
2.2 Podrobnosti o navrženém použití
2.3 Aplikační dávka
2.4 Způsob aplikace
2.5 Počet aplikací a termíny aplikací
2.6 Mechanismus účinku bioagens na škodlivé organismy a antirezistentní strategie
2.7 Připadné negativní vedlejší vlivy aplikace bioagens
2.8 Aplikace bioagens po předcházejícím použití přípravku na ochranu rostlin
2.9 Aplikace přípravku na ochranu rostlin po předcházejícím použití bioagens
3. Další údaje o bioagens
3.1 Metody pro stanovení druhu makroorganismu v bioagens
3.2 Podmínky skladování a doba použitelnosti bioagens
3.3 Balení (velikost, typ obalu apod.)
3.4 Návrh textu etikety
3.5 Údaje o účinnosti bioagens (výsledky pokusů, přehled vědecké literatury a jejich sumarizace)