přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 132/2018
Vyhláška č. 132/2018 Sb., o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin § 8

§ 8
Okolnosti, za nichž přípravek představuje významné riziko pro necílové organismy v případě neprofesionálního použití
(K § 34 odst. 3 zákona)
Přípravek představuje v případě neprofesionálního použití významné riziko pro necílové organismy, je-li
a) nutné stanovit ochrannou vzdálenost od povrchových vod větší než 30 m na pozemcích se svažitostí menší než 3 stupně,
b) nutné stanovit ochrannou vzdálenost od okraje ošetřovaného pozemku větší než 30 m, nebo
c) s ohledem na ochranu vodních organismů a/nebo necílových členovců možné přípravek aplikovat pouze s použitím profesionálního zařízení pro aplikaci přípravků omezujícího nežádoucí úlet nebo jiných protiúletových opatření.