přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 132/2018
Vyhláška č. 132/2018 Sb., o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin § 4

§ 4
Oblasti zkoušení a náležitosti dokumentace k prokázání způsobilosti k provádění pokusů a zkoušek
(K § 45 odst. 13 zákona)
(1) Oblasti zkoušení jsou
a) polní plodiny a zelenina,
b) trvalé kultury včetně lesních porostů,
c) skleníky a jiné kryté prostory,
d) moření osiva a
e) laboratorní testy a analýzy.
(2) Dokumentace k prokázání způsobilosti k provádění pokusů a zkoušek v souladu s požadavky správné pokusnické praxe zahrnuje
a) dokumentaci o organizačních a technických podmínkách, která obsahuje
1. popis pracoviště a jeho činností v oblasti zemědělství,
2. organizaci pracoviště včetně vymezení oprávnění při řízení pracoviště a při provádění jeho odborných činností,
3. vnitřní systém školení zaměstnanců v oblasti zabezpečení jakosti práce, pracovních postupů a bezpečnosti práce,
4. popis staveb, prostor a pokusných pozemků včetně prostor pro uskladnění vzorků přípravků a pomocných prostředků,
5. popis způsobu zajištění bezpečného shromažďování a likvidace neupotřebitelných zbytků přípravků a pomocných prostředků, obalů po nich, zbytků aplikační kapaliny a vody po čištění zařízení pro aplikaci přípravků a pomocných prostředků,
6. popis způsobu nakládání s ošetřenými rostlinami nebo rostlinnými produkty,
7. přehled strojů, přístrojů a jiného zařízení k provádění zkoušek,
8. pravidla pro uchovávání dokumentace a
9. pravidla vnitřního systému kontroly jakosti,
b) standardní operační postupy pro všechny činnosti související s prováděním zkoušek,
c) metrologický řád, který stanoví pravidla pro zacházení s používanými měřidly, údržbu a kalibraci používaných měřidel,
d) záznamy o údržbě a kalibraci používaného zařízení a vybavení a
e) záznamy o vzdělání, absolvovaných kurzech a školeních pro výkon činnosti.