přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 132/2018
Vyhláška č. 132/2018 Sb., o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin § 3

§ 3
Požadavky na balení a označování přípravků pro neprofesionální uživatele
(K § 34 odst. 3 zákona)
(1) Množství přípravku v obalu musí být
a) maximálně 1 kg nebo 1 l nebo
b) na ošetření plochy o velikosti maximálně 500 m
2
.
(2) Jde-li o přípravek, který lze aplikovat bez dalšího ředění mimo rodenticidů a moluskocidů, může být množství přípravku v obalu větší, než je uvedeno v odstavci 1 písm. a) a b).
(3) K příslušenství obalu náleží odměrka, nejde-li podle návodu k použití o obal pro jednorázovou aplikaci, ani o přípravek, který není nutno před použitím ředit.
(4) Nejde-li podle návodu k použití o obal pro jednorázovou aplikaci, musí být obal přípravku bezpečně a opakovaně uzavíratelný.
(5) Způsob aplikace musí být přizpůsoben použití ručních nebo zádových zařízení pro aplikaci přípravků, případně aplikaci prostřednictvím zařízení pro dávkování nebo aplikaci, které je součástí obalu. Plošné dávkování se uvádí v přepočtu na metry čtvereční. Pokud se uvádí dávkování v koncentraci, uvede se současně tomu odpovídající dávka v gramech nebo kilogramech, popřípadě mililitrech nebo litrech přípravku.
(6) Na etiketě balení pro neprofesionální použití nelze uvádět
a) způsoby aplikace vyžadující speciální zařízení pro aplikaci přípravků, které není neprofesionálním uživatelům běžně dostupné,
b) zkratky, které nejsou všeobecně známé a které nejsou na etiketě podrobně vysvětleny, a
c) pokyny, jejichž naplnění předpokládá odborné znalosti nebo použití odborné literatury.