přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 80/2018
Vyhláška č. 80/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 254/2010 Sb., kterou se stanoví seznam vinařských podoblastí, vinařských obcí a viničních tratí Čl.I

Čl.I
Vyhláška č. 254/2010 Sb., kterou se stanoví seznam vinařských podoblastí, vinařských obcí a viničních tratí, se mění takto:
1. V § 2 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:
"(2) Viniční tratě jsou vedeny v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů1). Doklady k viničním tratím jsou uloženy u Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.
1) § 3a zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.“.
2. Příloha zní:
"Příloha k vyhlášce č. 254/2010 Sb.
Vinařské obce a viniční tratě v jednotlivých vinařských podoblastech
------------------------------------------- ----------------------------------
A. VINAŘSKÁ OBLAST ČECHY
------------------------------------------- ----------------------------------
1. Vinařská podoblast mělnická
------------------------------------------- ---------------------------------- Vinařská obec Katastrální území Název viniční trati ------------------------------------------- ---------------------------------- 1. Benátky nad 1. Nové Benátky 1. Pod zámkem Jizerou 2. Stráň nad Jizerou 2. Obodř 1. Akátové údolí 2. Bechlín 1. Bechlín 1. Bertýnka 2. Na průhonu 3. Piksovka 2. Předonín 1. Bertýnka 3. Brambory 1. Brambory 1. U luhů 2. Nade vsí 4. Cerhenice 1. Cerhenice 1. Edvarda Beneše 5. Cítov 1. Cítov 1. Zdenčina 6. Dolní Beřkovice 1. Dolní Beřkovice 1. Beřkovská 2. Vliněves 1. Beřkovská 7. Domousnice 1. Domousnice 1. U Sv. Jiří 8. Dřísy 1. Dřísy 1. Svatováclavská 9. Heřmanice 1. Heřmanice u 1. Na kamnech Vilémova 10. Horka I 1. Horka u Žehušic 1. Nad hospodou 2. Nad týneckou cestou 3. Za bažantnicí 11. Horušice 1. Horušice 1. Na jílku 2. Na bažantnici 3. U korábu 12. Chrudim 1. Chrudim 1. U Záchrany 13. Jeviněves 1. Jeviněves 1. Na vinicích 14. Karlštejn 1. Budňany 1. Plešivec 2. Vrše 3. Rešna 15. Klučov 1. Klučov u Českého 1. Malá vinice Brodu 2. Šutrák 3. Velká vinice 16. Kly 1. Kly 1. Kelská 2. Záboří II. 2. Záboří u Kel 1. Kelská 2. Záboří I. 3. Záboří II. 17. Konárovice 1. Konárovice 1. V hájku 2. Zadní zájezd 18. Kralupy nad 1. Mikovice u Kralup 1. Nad vinicí Vltavou nad Vltavou 2. Zeměchy u Kralup 1. Velký kus nad Vltavou 19. Kuks 1. Kuks 1. Nad zámkem 20. Kutná Hora 1. Kutná Hora 1. U všech svatých 2. Pod chrámem sv. Barbory 3. U sv. Trojice 4. Pod Kuklíkem 2. Sedlec u Kutné 1. Nad kapličkou Hory 21. Liběchov 1. Ješovice 1. Ješovická 2. Liběchov 1. Liběchovská 2. Budyně 3. Pod kostelíčkem 22. Litoboř 1. Litoboř 1. Pod Hromobitkou 23. Loděnice 1. Loděnice u Berouna 1. Kněží hora 24. Loucká 1. Loucká 1. Vidrholec 25. Máslovice 1. Máslovice 1. Dolská 26. Mělník 1. Mělník 1. Vehlovská 2. Klamovka 3. Neuberská 4. Na bílých břehách 5. Městská 6. Turbovická 2. Vehlovice 1. Labská 2. Klamovka 27. Otmíče 1. Otmíče 1. Pod Otmíčskou horou 28. Praha 1. Dejvice 1. Baba 2. Hradčany 1. Svatojánská 3. Malá Strana 1. Svatováclavská vinice 4. Modřany 1. Modřanská vinice 5. Troja 1. Svatá Klára 2. Salabka 6. Vinohrady 1. Gröbovka 7. Vysočany 1. Pod Prosekem 29. Slabce 1. Slabce 1. Balkán 30. Slaný 1. Blahotice 1. Ovčáry 2. Kvíc 1. Na křížku 3. Slaný 1. Ovčáry 31. Srbsko 1. Srbsko u 1. Na vinicích Karlštejna 2. U besídek 32. Sudovo Hlavno 1. Sudovo Hlavno 1. Vinum Palladium 33. Svatý Mikuláš 1. Svatý Mikuláš 1. U borku 34. Stětí 1. Počeplice 1. Na Pelunce 2. Na Liběchovské cestě 35. Tuhaň 1. Tuhaň 1. Na Raholinách 36. Velký Borek 1. Skuhrov u Mělníka 1. Turbovická 37. Vinaře 1. Vinaře 1. Na příčce 38. Vinařice 1. Vinařice u Kladna 1. Vinařická hora 2. Na paloučkách 3. V řádcích 4. V trníčkách 39. Zbiroh 1. Zbiroh 1. Zámecká 40. Žehušice 1. Žehušice 1. Na skále ------------------------------------------- ----------------------------------
2. Vinařská podoblast litoměřická
------------------------------------------- ---------------------------------- Vinařská obec Katastrální území Název viniční trati ------------------------------------------- ---------------------------------- 1. Bělušice 1. Bělušice u Mostu 1. Vinice Lenka 2. Vinice Klára 3. Vinice velká Anna 4. Vinice Lucie 5. Vinice Vendula 6. Vinice Muškát 7. Vinice malá Anna 2. Blšany u Loun 1. Blšany u Loun 1. Pod Chlumem 3. Brzánky 1. Brzánky 1. Sovice 2. Labské stráně 4. Březno 1. Březno u Chomutova 1. Zámecká 2. Stranná u 1. Zámecká Nechranic 5. Hoštka 1. Hoštka 1. Labské vinice 2. Bauška 2. Kochovice 1. Kochov 6. Chbany 1. Poláky 1. Vamperk 7. Chlumčany 1. Chlumčany u Loun 1. Pod Chlumem 8. Kadaň 1. Kadaň 1. Zlatý vrch 2. Nad meandrem 3. Svatováclavská trať 4. Na vinici 2. Tušimice 1. Běšická trať 3. Úhošťany 1. Pod Purperkem 9. Klapý 1. Klapý 1. Pod Hazmburkem 10. Kozly 1. Kozly u Loun 1. Vinice Lenka 11. Kyškovice 1. Kyškovice 1. Lis 12. Libědice 1. Libědice 1. Svatovítská 13. Liběšice 1. Dolní Chobolice 1. Dolnochobolická 2. Horní Chobolice 1. Pod Sedlem 2. Hornochobolická 14. Libochovany 1. Libochovany 1. Pod Hrádkem 2. U třech křížů 15. Litoměřice 1. Litoměřice 1. Pod Radobýlem 2. Labská stráň 3. Pod šancemi 16. Lovosice 1. Lovosice 1. Pod Lovošem 17. Malé Žernoseky 1. Malé Žernoseky 1. Na Dobraji 18. Malíč 1. Malíč 1. Malíč 19. Michalovice 1. Michalovice u 1. U vodárny Velkých Žernosek 2. U cihelny 3. Na vinici 20. Most 1. Čepirohy 1. Vinice Barbora 2. Vinice Mariana 3. Vinice Libuše 4. Vinice sv. Jiří 2. Most II 1. Vinice Matčina 2. Široký vrch 3. Hněvín 3. Rudolice nad 1. Vinice sv. Vavřince Bílinou 21. Obrnice 1. Obrnice 1. Osecká vinice 22. Pětipsy 1. Pětipsy 1. Vamperk 23. Polepy 1. Encovany 1. Holý vrch 2. Pod skalkou 3. Prachová 24. Raná 1. Raná u Loun 1. Oblík 25. Roudnice nad 1. Roudnice nad Labem 1. Zámecká Labem 26. Trnovany 1. Trnovany u 1. Trnovanská Litoměřic 2. Pod silnicí 3. Za viaduktem 4. Na 13-ti 27. Třebenice 1. Mrsklesy 1. Pod Lipskou horou 2. Třebenice 1. Pod Košťálovem 28. Třebívlice 1. Šepetely 1. Pod Šepetelským vrchem 2. Třebívlice 1. Vinice 2. Koskov 29. Ústí nad Labem 1. Mojžíř 1. Kozí vrch 30. Velké Žernoseky 1. Velké Žernoseky 1. Velká Vendule 2. Malá Vendule 3. Mariánská 4. Kostelní 5. Pod Třešňovkou 6. U Lomu 7. Na Jámě 31. Vilémov 1. Vinaře u Kadaně 1. Vinařická trať 32. Vrbice 1. Vetlá 1. Sovice 2. Labské vinice 33. Zahrádky 1. Zahrádky u České 1. Mariánov Lípy 34. Žalhostice 1. Žalhostice 1. Pod Radobýlem 2. Nad školou 35. Židovice 1. Židovice nad Labem 1. Na Bulfu 2. Na terasách 3. Na viničkách ------------------------------------------- ----------------------------------
B. VINAŘSKÁ OBLAST MORAVA
------------------------------------------- ----------------------------------
1. Vinařská podoblast mikulovská
------------------------------------------- ---------------------------------- Vinařská obec Katastrální území Název viniční trati ------------------------------------------- ---------------------------------- 1. Bavory 1. Bavory 1. Pod Pálavou 2. Slunečná 3. Růžová 4. Maliny 5. Anenský vrch 6. U rybníčka 7. Pod státní 2. Brod nad Dyjí 1. Brod nad Dyjí 1. Lusy 2. Dunajovický kopec 3. Brodské stráně 3. Březí 1. Březí u Mikulova 1. Ořechová hora 2. Liščí vrch 4. Bulhary 1. Bulhary 1. Nad sklepy 2. Doubrava 3. Na pískách 4. Panské 5. Podlesí 6. Zahrady 5. Dobré Pole 1. Dobré Pole 1. Brodsko 2. Rosentické 3. Staré 4. Daniel 6. Dolní Dunajovice 1. Dolní Dunajovice 1. Ořechová hora 2. Pod Slunným vrchem 3. Dunajovský kopec 4. Kraví hora 5. Mlýnská 6. Zimní vrch 7. Plotny 7. Dolní Věstonice 1. Dolní Věstonice 1. Za humny 2. U kapličky 3. Pod Pálavou 4. U třech panen 8. Drnholec 1. Drnholec 1. U křížku 2. Výsluní 3. Šibeniční vrch 4. Sluneční vrch 5. Hajdy na jamách 6. Sternberg 9. Hlohovec 1. Hlohovec 1. Stará hora 2. Deliče 3. Šulaperk 10. Horní Věstonice 1. Horní Věstonice 1. Pod Martinkou 2. Pod Děvínem 3. U Venuše 11. Ivaň 1. Ivaň 1. Aeibis 12. Jevišovka 1. Jevišovka 1. Stará hora 2. Dražice 3. Rebry 13. Klentnice 1. Klentnice 1. Bavorsko 2. Stará hora 3. Pod Klentnicí 4. Pod lomem 5. Nad sv. Leonardem 14. Lednice 1. Lednice na Moravě 1. Končiny 2. Terasy 3. U Červené studánky 4. Hlohovsko 5. Ve starých 6. Na Valtické 7. Farské 15. Mikulov 1. Mikulov na Moravě 1. Pod Svatým kopečkem I 2. Pod Svatým kopečkem II 3. Valtická 4. Pod valtickou 5. Milovická 6. Za cihelnou 7. Mariánský kopec 8. Šibeniční vrch 9. Pod Mušlovem 10. Turold 11. Brněnská 12. Za Turoldem 13. Svatá 14. Kienberg 16. Milovice 1. Milovice u 1. Nad rybníkem Mikulova 2. Špičák 3. U cihelny 4. Pod strážným vrchem 5. Strážný vrch 6. Milovické terasy 7. Nad sklepy 17. Novosedly 1. Novosedly na 1. U Božích muk Moravě 2. Stará hora 3. Růžová hora 4. Nad Sklepy 5. Slunečná 6. Janův vrch 7. Kamenný vrch 18. Nový Přerov 1. Nový Přerov 1. Na štrekách 2. Langewarte 19. Pasohlávky 1. Mušov 1. Římský vrch 2. Pasohlávky 1. Ovčárna 2. U akátového lesa 20. Pavlov 1. Pavlov u Dolních 1. Pod Pannama Věstonic 2. Nad jezerem 3. Pod Pálavou 4. Slunný vrch 5. U Božích muk 6. Nová hora 7. Stará hora 8. Na výsluní 9. Sahara 21. Perná 1. Perná 1. Věstonsko 2. U Spálené hospody 3. Purmice 4. Goldhamer 5. Železná 6. Kotelná 7. Levá Klentnická 8. Pravá Klentnická 9. Nad sokolovnou 10. U Mikuláška 11. Bergrus 12. U Boží muky 13. Na statkách 14. Levá Bavorská 15. Pravá Bavorská 16. U kapličky 17. Zahrady 22. Pohořelice 1. Nová Ves u 1. Karlovy kopce Pohořelic 2. Staré vinohrady 3. Vlasaticko 4. Drnholecko 2. Smolín 1. Vinohrádky 2. Kamínka 23. Popice 1. Popice 1. Ráfle 2. Mitrberk 3. Stará hora 4. Svidrunk 5. Panenský kopec 6. Unédy 7. Sonberk 8. Písky 24. Pouzdřany 1. Pouzdřany 1. Kolby 2. Stará hora 3. Grunty 25. Přibice 1. Přibice 1. Vinohrady 2. Přední 3. Podsedky 4. Čtvrtky 26. Sedlec 1. Sedlec u Mikulova 1. U třešňové aleje 2. Stolová hora 3. Zátiší-Hliník 4. Kotel 5. Nad Nesytem 6. Štabery 7. Sedlecko 8. U Ovčárny 27. Strachotín 1. Strachotín 1. Nad sklepy 2. Šusfeldy 3. U hřiště 4. Kolimberk 5. Kraví hora 28. Valtice 1. Úvaly u Valtic 1. Kamenné hory 2. Hůrka 3. Pod Sluneční horou 4. Sonnenberg 5. Nad mlýnem 6. Pánský kopec 7. Za humny 8. Staré hory 9. U cihelny 10. Jižní svahy 2. Valtice 1. Nad peklem 2. Terasy u Křížového sklepu 3. Pod Reistnou 4. Knížecí vyhlídka 5. Hintertály 6. Jižní svahy 7. Terasy u hranic 8. Sacny 9. Kačisdorfské pole 10. Horní čtvrtě 11. Culisty-Dlúhé 12. Hájky 13. U sv. Anny 14. Fojtova studna 29. Vlasatice 1. Vlasatice 1. Novoveské vinohrady 2. Branišovské vinohrady 3. Pohořelické vinohrady 30. Vranovice 1. Vranovice nad 1. Vinohrádky Svratkou 2. Podsedky 3. Žlebské 4. Kopečky ------------------------------------------- ----------------------------------
2. Vinařská podoblast slovácká
------------------------------------------- ---------------------------------- Vinařská obec Katastrální území Název viniční trati ------------------------------------------- ---------------------------------- 1. Archlebov 1. Archlebov 1. Maliny 2. Dubová 3. Panský 4. Padělky 2. Babice 1. Babice u Uherského 1. Palatky Hradiště 3. Blatnice pod 1. Blatnice pod 1. Kamenice Svatým Antonínkem Svatým Antonínkem 2. Antonínek 3. Stará hora 4. Floriánky 5. Rybníčky 6. Nadhájčí 7. Dílce 8. Roháče 9. Humna 4. Blatnička 1. Blatnička 1. Vinohrádky 2. Novosady 3. Závaliska 5. Boršice 1. Boršice u 1. Radovany Buchlovic 2. Staré hory 3. Vinašovi 4. Horky 6. Boršice u Blatnice 1. Boršice u Blatnice 1. Cerekve 2. Jasenová 3. Molvy 4. Rovně 5. Zábřeží 6. Za hájem 7. Břeclav 1. Břeclav 1. Padělky 2. Prostřední čtvrtky 3. Na Širokých 4. U Letiště 2. Charvátská Nová 1. Ritopeky Ves 3. Poštorná 1. Dlouhé vrchy 2. Kolonie 8. Břestek 1. Břestek 1. Stráně 2. Soudné 3. Frejunky 9. Buchlovice 1. Buchlovice 1. Nové hory 2. Staré hory 3. Váhovy 4. Čertoryje 5. Nové sady 6. Honěcko 10. Bukovany 1. Bukovany u Kyjova 1. Bukovanská hora 2. Díly 11. Bzenec 1. Bzenec 1. Novosady 2. Starý hrad 3. Prostřední hory 4. Kněží hora 5. Horní hory 6. Hašneky 7. Zadní hora 12. Čejč 1. Čejč 1. Brněnka 2. V Malých 3. Hrubé 4. Kopce 13. Čeložnice 1. Čeložnice 1. Čeložnický 2. Horky 14. Dambořice 1. Dambořice 1. Dlouhé hony 2. Břístí 3. Líchy 4. Lepiny 5. Oulehle 6. Sádek 7. Maškovec 15. Dolní Bojanovice 1. Dolní Bojanovice 1. Staré hory 2. Přední hora 3. Zadní hora 4. Zvolence 16. Domanín 1. Domanín 1. Slíny 2. Krefty 3. Vinohrádka 4. Pusté 5. Stará hora 6. Humna 17. Dražůvky 1. Dražůvky 1. Havránky 18. Dubňany 1. Dubňany 1. Díly u Barnavé kůlny 19. Hluk 1. Hluk 1. Husí Hora 2. Staré Hory-Štěpnice 3. Babí Hora 4. Vinné Hůry 20. Horní Lapač 1. Horní Lapač 1. Meziříčko 2. Hájek 3. Boří 21. Hostějov 1. Hostějov 1. Stará hora 2. Zbytky 22. Hovorany 1. Hovorany 1. Díly za vinohrady 2. Staré hory 3. Podvinohradí 4. Dolní padělky 5. Zadní díly 6. Hovoransko 23. Hradčovice 1. Hradčovice 1. Klusince 2. Tobolky 24. Hroznová Lhota 1. Hroznová Lhota 1. Radošov 2. Kopce 25. Hrubá Vrbka 1. Hrubá Vrbka 1. Záblatí 26. Hrušky 1. Hrušky 1. Hastrmany 2. Újezd 3. Písky 4. Podsedky 27. Hýsly 1. Hýsly 1. Moštěnsko 2. Hýselská hora 28. Jalubí 1. Jalubí 1. Čtvrtě za kostelem 2. Podhoří 3. Vinohrádky 29. Ježov 1. Ježov 1. Kuče 2. Vrchní hora 3. Horky 30. Josefov 1. Josefov u Hodonína 1. Roztrhanské 2. Kukvička 3. Homole 4. Žídliky u Nechor 31. Karlín 1. Karlín na Moravě 1. Vinohrady 2. Díly 32. Kelčany 1. Kelčany 1. Hory nad Újezdem 2. Hory nad pastviskem 3. Krátké 33. Kněždub 1. Kněždub 1. Paúčené 34. Kněžpole 1. Kněžpole u 1. Úzké Uherského Hradiště 35. Koryčany 1. Blišice 1. Přední vinohrady 2. Jestřabice 1. Kopanice 2. Šibenice 3. Kuče 36. Kostelec 1. Kostelec u Kyjova 1. Nová hora 2. Vinohrádky 3. Stará hora 4. Pod kostelem 5. Křakov 6. Klíny 37. Kostice 1. Kostice 1. Díly 2. Vinohrady 38. Kozojídky 1. Kozojídky 1. Vinohrádky 39. Kudlovice 1. Kudlovice 1. Podhradčí-Bředské 2. Ohrazené 3. Paňháje 40. Kunovice 1. Kunovice u 1. Stará hora Uherského Hradiště 2. Nová hora 41. Kyjov 1. Bohuslavice u 1. Kameníky Kyjova 2. Lysá hora 3. Stará hora 2. Boršov u Kyjova 1. Domácí 3. Kyjov 1. Polámaný 4. Nětčice u Kyjova 1. Choboty 42. Labuty 1. Labuty 1. Čtvrtky 2. Labutská hora 43. Ladná 1. Ladná 1. Vinohrady 44. Lanžhot 1. Lanžhot 1. Strážové hony 45. Lipov 1. Lipov 1. Nová hora 2. Radostná 3. Kvítkovec 4. Horní Padělky 5. Hájové 6. Slakovská 7. Nivky 8. Trstěné 9. Dlouhé pole 10. Stará hora 11. Záhumenice 46. Louka 1. Louka u Ostrohu 1. Dolní hora 2. Stará hora 3. Nadkútí 47. Lovčice 1. Lovčice u Kyjova 1. Lovecký 2. Zahrádky 48. Lužice 1. Lužice u Hodonína 1. Záhumenice 2. Kratiny 3. Na strání 49. Mikulčice 1. Mikulčice 1. Kněžské 50. Milotice 1. Milotice u Kyjova 1. Šidleny 2. Kopce 3. Nad pijánkem 4. Jiříkovsko 5. Slatiny 51. Mistřice 1. Javorovec 1. Javorovský Padělek 2. Mistřice I 1. Kopce 2. Mistřický Padělek 52. Modrá 1. Modrá u Velehradu 1. Vinohrady 2. Na Díle 53. Moravany 1. Moravany u Kyjova 1. Paniháje 2. Vinohrady 54. Moravská Nová 1. Moravská Nová Ves 1. Stará hora Ves 2. Vinohrady 3. Kněžské 55. Moravský Písek 1. Moravský Písek 1. Hučnice 2. Novosady 56. Mutěnice 1. Mutěnice 1. Mutěnská hora 2. Vyšicko 3. Dubňanská hora 4. Úlehle 5. Hraničky 57. Napajedla 1. Napajedla 1. Stará hora 2. Radovany 3. Svatojánky-Hamry 4. Dubová 58. Násedlovice 1. Násedlovice 1. Nová hora 2. Stará hora 3. Oulehla 59. Nedakonice 1. Nedakonice 1. Zadní díly 2. Široké 3. Díly od Polešovic 60. Nechvalín 1. Nechvalín 1. Borový čtvrtě 2. Kučky 3. Lovecký 61. Nenkovice 1. Nenkovice 1. Nenkůvky 2. Novosády 3. Hejdy 4. Syslovce 5. Prostřední 62. Nový Poddvorov 1. Nový Poddvorov 1. Vinohrádky 2. Podkovné 63. Ořechov 1. Ořechov u 1. Cimburky Uherského Hradiště 2. Háje 3. Čtvrtky 64. Ostrovánky 1. Ostrovánky 1. Čtvrtě od Věteřova 2. Brněnka 3. Zálesky 4. Hájky 65. Ostrožská Lhota 1. Ostrožská Lhota 1. Stará hora 2. Hradišťka 66. Ostrožská Nová 1. Ostrožská Nová Ves 1. Šotorec Ves 2. Vinné húry 67. Osvětimany 1. Osvětimany 1. Nádborová 2. Včelařky-Jahodná 3. Jahodná 4. Niva 68. Petrov 1. Petrov u Hodonína 1. Novosády zadní 2. Veselé 3. Růžené 4. Tmice 69. Pohořelice 1. Pohořelice u 1. Vinohrady Napajedel 2. Vinohrádky 3. Bělcov 70. Polešovice 1. Polešovice 1. Růženy 2. Staré Hory 3. Újezdy 4. Míšky 5. Slunečné 6. Nové Hory 7. Novosady 71. Prušánky 1. Prušánky 1. Nechory 2. Úlehle 3. Podkovné 4. Čtvrtky 72. Ratíškovice 1. Ratíškovice 1. Hrubé pole 2. Nácestky 3. Díly 4. Náklo 73. Rohatec 1. Rohatec 1. U zásady 2. Kratiny 3. Padělky 74. Skalka 1. Skalka u Kyjova 1. Pod polem 2. Skalecká hora 3. Čtvrtky 4. Nadskalí 75. Skoronice 1. Skoronice 1. Krátké 2. Na Macháčku 3. Příčky 4. Sliny 76. Sobůlky 1. Sobůlky 1. Staré hory 2. Buriánky 3. Padělky 77. Spytihněv 1. Spytihněv 1. Vinohrádky 78. Staré Město 1. Staré Město u 1. Vinohrady Uherského Hradiště 79. Starý Poddvorov 1. Starý Poddvorov 1. Krásná hora 2. Nové vinohrady 3. Remíz 80. Stavěšice 1. Stavěšice 1. Kopečníky 2. Čtvrtě 3. Dubový 4. Červenice 81. Strážnice 1. Strážnice na 1. Podkovné Moravě 2. Žerotíny 3. Teplé 4. Dolní hory 5. Růžené 6. Stračinky 7. Horní hory 8. Svárové 9. Frisáky 82. Strážovice 1. Strážovice 1. Stará hora 2. Křižovský 83. Stříbrnice 1. Stříbrnice u 1. Dolce Uherského Hradiště 2. Magaše 84. Sudoměřice 1. Sudoměřice 1. Díly za zahradou 2. Vápenky 3. Staré hory 85. Svatobořice- 1. Mistřín 1. Stará hora Mistřín 2. Vinohrady 3. Újezd 4. Žitné hony 2. Svatobořice 1. Čtvrtky 2. Tabule 3. Losky 4. Hampíse 5. Příčky od Kyjova 6. Přední nivy 7. Hušpery 86. Syrovín 1. Syrovín 1. Lysiny 2. Stará hora 3. Písky 87. Šardice 1. Šardice 1. Hejdy 2. Kameny 3. Dubový-Červenice 4. Požární čtvrtě 5. Padělky 6. Bařinové čtvrtě 7. Hrubý kopec 8. Špitálka 88. Tasov 1. Tasov nad Veličkou 1. Hora zaječí 2. Stará hora 89. Těmice 1. Těmice u Hodonína 1. Nad humny 2. Dlouhé krajinky 3. Bohůvky 90. Terezín 1. Terezín u Čejče 1. Násedlovsko 2. Přidanky 3. Zadní trať díly 4. Doliny 91. Topolná 1. Topolná 1. Bůrovy 92. Traplice 1. Traplice 1. Žlébky-Široký 2. V rovinách 93. Tučapy 1. Tučapy 1. Záhumenice 2. Stará hora 94. Tupesy 1. Tupesy na Moravě 1. Staré hory 2. Díly nad loukami 3. Díly nad pastviskem 4. Bílé hory 5. Za humny 95. Tvarožná Lhota 1. Tvarožná Lhota 1. Vrchy 2. Šumberky 3. Důbrava 4. Důbravka 96. Tvrdonice 1. Tvrdonice 1. Nové vinohrady 2. Staré vinohrady 3. Padělky 4. Boří les 97. Týnec 1. Týnec na Moravě 1. Stará hora 2. Hájek 98. Uherské Hradiště 1. Mařatice 1. Prostřední hora 2. Soví hora 2. Míkovice nad 1. Přední vinohrady Olšavou 2. Zadní vinohrady 3. Sady 1. Vinohrady 4. Vésky 1. Vrbky 99. Uherský Ostroh 1. Kvačice 1. Obora 2. Ostrožské 1. Lán-kolonie Předměstí 2. Plachty 100. Uhřice 1. Uhřice u Kyjova 1. Staré hory 2. Novosady 3. Čtvrtě 101. Újezdec 1. Újezdec u 1. Stará hora Osvětiman 2. Dašovy 3. Padělky 102. Vacenovice 1. Vacenovice u 1. Vinohrádky Kyjova 103. Vážany 1. Vážany u Uherského 1. Achtele Hradiště 104. Velehrad 1. Velehrad 1. Přední hora 105. Velký Ořechov 1. Velký Ořechov 1. Kučovaniny 2. Vinohrady 106. Veselí nad 1. Milokošť 1. Borky Moravou 2. Veselí-Předměstí 1. Třetí hony 2. Pod Radošovem 3. Zarazice 1. Lišky 107. Věteřov 1. Věteřov 1. Novosady 2. Vinohrádky 3. Homole 4. Nové hory 5. Veselí 108. Vlčnov 1. Vlčnov 1. Stará hora 2. Pod Kojiny 109. Vlkoš 1. Vlkoš u Kyjova 1. Zmoliska 2. Padělky nad Zmolisky 3. Malé nivy 4. Hrubé padělky 5. Malé padělky 6. Krejty 7. Achtele 8. Horolise 9. Pod Vysoků 10. Obecňáky 110. Vnorovy 1. Lidéřovice na 1. U svaté Anny Moravě 2. Vinice za sadem 2. Vnorovy 1. Za vinohrady 2. Spinecko 3. Prostřední hora 4. Staré hory 5. Nivky 6. Žleby 7. Roviny 8. Vinice za sadem 111. Vracov 1. Vracov 1. Kopec 2. Klínky 3. Vinohrady u Panny Marie 4. Hliníky u Křivolánu 5. Hory 112. Vřesovice 1. Vřesovice 1. Stéblová 2. Újezdy 3. Nad Hačky 4. Stará hora 113. Zlechov 1. Zlechov 1. Žleby 2. Na Tupesy 3. Za řadovkami 4. Kout 5. Horky 114. Žádovice 1. Žádovice 1. Fěruňk 115. Žarošice 1. Žarošice 1. Maliny 2. Syslůvky 3. Staré hory 4. Nové hory 116. Ždánice 1. Ždánice 1. Staré hory 2. Nová hora 3. Koutný 4. Dubová hora 5. Habrůvky 117. Želetice 1. Želetice u Kyjova 1. Kamenec 2. Želítky 3. Masný kopec 118. Žeravice 1. Žeravice u Kyjova 1. Býková hora 2. Hradiska 3. Zadní hory ------------------------------------------- ----------------------------------
3. Vinařská podoblast velkopavlovická
------------------------------------------- ---------------------------------- Vinařská obec Katastrální území Název viniční trati ------------------------------------------- ---------------------------------- 1. Blučina 1. Blučina 1. Vyšavy 2. Staré hory 3. Štumberk 4. Kyperky 5. Cézavy 2. Boleradice 1. Boleradice 1. Dukejský 2. Nové hory 3. Psinky 4. Hora Šejby 5. Víckov 6. Hrady 3. Borkovany 1. Borkovany 1. Otnické žleby 2. Čertovy žleby 3. Hora Veselá 4. Hora Friedberg 5. Obecňáčky 6. Ztracená pole 7. Pole od Šitbořic 8. Rozehnálky 4. Bořetice 1. Bořetice u 1. Terasy Hustopečí 2. Kraví hora 3. Tálky za kostelem 4. Čtvrtě 5. Trkmanska 5. Bošovice 1. Bošovice 1. Žleby 2. Stará hora 3. Rozehnalky 6. Brno 1. Bystrc 1. Díly 2. Kamenice 3. Pod Mniší horou 2. Chrlice 1. Krajina 2. Kopec 3. Kociánky 4. Vinohrady 3. Maloměřice 1. Na dlouhých 4. Medlánky 1. V pustých 5. Město Brno 1. Špilberk 6. Obřany 1. Nad loučí 2. U doubku 7. Tuřany 1. U Fuksové boudy 8. Židenice 1. V hlavách 7. Brumovice 1. Brumovice 1. Světlý 2. Barany 3. Podílky 4. Novosády 5. Harnůty 6. Klínky 8. Bučovice 1. Bučovice 1. Přední vinohrady 2. Stará hora 2. Kloboučky 1. Baračka 2. Hakrle 3. Marefy 1. Široké vinohrady 9. Čejkovice 1. Čejkovice 1. Stará hora 2. Šatrapky 3. Odměry 4. Novosády 5. Díl u včelína 6. Niva hrbatá 7. Helezný díl 8. Noviny 9. Kontrbovce 10. Kostelnické 10. Diváky 1. Diváky 1. Stará hora 2. Novosády 3. Borovinky 4. Padělky 11. Heršpice 1. Heršpice 1. Dvorce-Dolní stávání 2. Rozgrunt 3. Rošty 4. Nad zahrady 12. Hodějice 1. Hodějice 1. Zadní vrchy 13. Horní Bojanovice 1. Horní Bojanovice 1. Staré hory 2. Novosády 3. Pod novosády 4. Ceisle 5. Závist 6. Puclejty-Kopec 7. Framperky 8. Čaušperky 9. Za dvorem 10. Nové hory 14. Hostěrádky-Rešov 1. Hostěrádky 1. Stará hora 2. Netroufalky 3. Klínky 15. Hrušovany u Brna 1. Hrušovany u Brna 1. Červené vrchy 2. Terasy 3. Podsedky 16. Hustopeče 1. Hustopeče u Brna 1. Na výsluní 2. Čtvrtě 3. Růženy 4. U mlýnku 5. Stará hora 6. Starý vrch 7. Stráně 8. Lísky 17. Kašnice 1. Kašnice 1. Újezd-Pod dědinou 2. Čertovec 18. Klobouky u Brna 1. Bohumilice 1. Padělky nad mlýnem 2. Klobouky u Brna 1. Díly 2. U větřáku 3. Zumperky 4. Fugle 5. Pod plunary 6. Stará hora 7. Pod šibenicí 8. Ostrá 9. Kamence 10. Pod humny 11. Kozí hora 12. Doubka 19. Kobeřice 1. Kobeřice u Brna 1. Nad vinohrady 2. Němčany 20. Kobylí 1. Kobylí na Moravě 1. Lumperky 2. Zámlynský 3. Lácary 4. Sovinky 5. Dvořanky 6. Holý kopec 7. U skalky 8. Nivky 9. Padělky 10. Rokytí 11. K lůkám 12. Žleby 13. Zahrady 21. Krumvíř 1. Krumvíř 1. Noviny 2. Sklenářova hora 3. Díly 4. Nivy 5. Barany 22. Křepice 1. Křepice u 1. Rozdíly Hustopečí 2. Staré hory 3. Achtele 4. Novosady 5. Palegrosy 6. Kopce 7. Pod školou 23. Kurdějov 1. Kurdějov 1. Lipiny 2. Stará hora 3. Díly 4. Široké 5. Černá hora 6. Zrcátka 7. Sumperky 24. Ledce 1. Ledce u 1. Za školou-Humna Židlochovic 2. Šimlochy 25. Lovčičky 1. Lovčičky 1. Vinohrádky 2. Baba-Vinohrady 26. Měnín 1. Měnín 1. Vinohrádky 2. Kouty 27. Milešovice 1. Milešovice 1. Netroufalky 2. Dolní úlehly 3. Homola-Čulava 28. Modřice 1. Modřice 1. Hájek 2. Mučednická 3. Sady 29. Moravany 1. Moravany u Brna 1. Vinohrady 2. Novosady 30. Moravský Žižkov 1. Moravský Žižkov 1. Sahary 2. Slovenské 3. Stará hora 31. Morkůvky 1. Morkůvky 1. Harasky 32. Moutnice 1. Moutnice 1. Skalky 2. Buchtova skala 3. Nad rybníkem 4. Prašnice 5. Vinohrádky 33. Němčičky (okr. 1. Němčičky u 1. Dlouhé kněžské Břeclav) Hustopečí 2. Hrušový 3. Kolberk 4. Zbavce 5. Růžený 6. Odměry 7. Staré hory 8. Novosády 9. Filiberky 10. Bočky 11. Soudná 12. Veselý 34. Nikolčice 1. Nikolčice 1. Půtně 2. Podlétně 3. Neuperk 4. Zece 35. Nížkovice 1. Nížkovice 1. Vinohrady 2. U větrníku 3. Zelnice 36. Nosislav 1. Nosislav 1. Šimberky 2. Přední hory 3. Kacířky 4. Kozí hory 5. Kyndlířky 6. Staré hory 7. Flaneky 8. Randla 37. Otnice 1. Otnice 1. Odměrky 2. Stará hora 38. Podivín 1. Podivín 1. Kopce 2. Široké 39. Přísnotice 1. Přísnotice 1. Za mostem 40. Přítluky 1. Nové Mlýny 1. Vinohrádky 2. Přítluky 1. U majáku 2. Přítlucká hora 3. U studánky 4. U křížku 41. Rakvice 1. Rakvice 1. Kozí horky 2. Krefty 3. Trkmansko 42. Rašovice 1. Rašovice u Bučovic 1. Vinohrady 43. Sivice 1. Sivice 1. Štarcary 2. Staré hory 44. Slavkov u Brna 1. Slavkov u Brna 1. Vinohrady 2. Písky 45. Sobotovice 1. Sobotovice 1. Stará hora 2. Na hřebíku 3. Zahrádka u Bratčic 4. Za humny 5. Za vinohrady 46. Sokolnice 1. Sokolnice 1. Vinohradská trať 2. Padělky 3. Pranty 47. Starovice 1. Starovice 1. Středohoří 2. Podhoří 3. Výsluní 4. Myšky 5. U sv. Gottharda 6. Zádvorník 48. Starovičky 1. Starovičky 1. Štarvicary 2. Okolesy 3. Nové hory 4. Zace 5. Nivy 49. Šakvice 1. Šakvice 1. Rozlinky 2. Písečný 50. Šaratice 1. Šaratice 1. Nálohy 2. Vinohrady 51. Šitbořice 1. Šitbořice 1. Mladý 2. Stará hora 3. Torhety 4. Svatojánek 52. Telnice 1. Telnice u Brna 1. Šternovsko 53. Těšany 1. Těšany 1. Vinohrádky-Terasy 2. Vinohrádky-Famílie 3. Vinohrádky-Kaple 54. Tvarožná 1. Tvarožná 1. Vinohrady 55. Uherčice 1. Uherčice u 1. Stará hora Hustopečí 2. Bílá hora 3. Kolby 56. Újezd u Brna 1. Újezd u Brna 1. Malá trať 2. Kříbky 3. Stará hora 57. Unkovice 1. Unkovice 1. Přední trať Unkovská 2. Díly 58. Vážany nad 1. Vážany nad Litavou 1. Vinohrady Litavou 59. Velké Bílovice 1. Velké Bílovice 1. Nová hora 2. Zadní hora 3. Přední hora 4. Dlouhá hora 5. Široká hora 6. Pod Belegrady 7. Vinohrádky 8. Obory 9. Obecní 60. Velké Hostěrádky 1. Velké Hostěrádky 1. Stará hora 2. Nad Žabinkami 3. Na Dlouhých 4. Rozehnálky 61. Velké Němčice 1. Velké Němčice 1. Punty 2. Židy 3. Růžová hora 4. Pod vinohrady 5. Kraví hora 6. Nedámy 7. Příděly 8. Hony pod Punty 62. Velké Pavlovice 1. Velké Pavlovice 1. Nadzahrady 2. Lizniperky 3. Išperky 4. Bojanovska 5. Staré hory 6. Nové hory 7. Trkmanska 8. Humna 63. Viničné Šumice 1. Viničné Šumice 1. Vrchní hora 2. Dolní hora 3. Žleby 64. Vrbice 1. Vrbice u Velkých 1. Záhumenice Pavlovic 2. Krátký 3. Skale 4. Ochoze 5. Stráně 6. Úlehle 7. Nová hora 8. Zadní hora 65. Zaječí 1. Zaječí 1. U kapličky 2. Růžový vrch 3. Nová hora 4. Pod Novou horou 5. Zelnice 6. Stará hora 7. Plochovy 8. Kalvárie 9. Vinice Skadar 10. Novomlýnský svah 66. Zbýšov 1. Zbýšov 1. Dlouhé vinohrady 2. Krátké vinohrady 67. Žabčice 1. Žabčice 1. Staré vinohrady 2. Horní díly 3. Koválov 4. Čtvrtky 5. Zahrádky 68. Žatčany 1. Žatčany 1. Velká niva 2. Vinohrádky 69. Želešice 1. Želešice 1. Hojnary 2. Kopečky 3. Myšák 70. Židlochovice 1. Židlochovice 1. Prostřední sady 2. Hačky 3. Výhon 4. Vinohrádky 5. Výšavy 6. Pastviska ------------------------------------------- ----------------------------------
4. Vinařská podoblast znojemská
------------------------------------------- ---------------------------------- Vinařská obec Katastrální území Název viniční trati ------------------------------------------- ---------------------------------- 1. Bantice 1. Bantice 1. U hlásky 2. Bohutice 1. Bohutice 1. U sv. Michala 2. Jelendy 3. Olbramovická hora 3. Borotice 1. Borotice nad 1. Nad Kolářovým sklepem Jevišovkou 2. U Auerového kříže 4. Božice 1. Božice 1. Nová hora 2. Stará hora 3. U sv. Donáta 4. Pustina 2. České Křídlovice 1. Stará hora 5. Branišovice 1. Branišovice 1. Vinohrady 6. Bratčice 1. Bratčice 1. Široké-Klinky 2. Staré hory 7. Břežany 1. Břežany u Znojma 1. Křížový vrch 8. Citonice 1. Citonice 1. Zadní Španěly 2. Přední Španěly 9. Damnice 1. Damnice 1. Za vinohrady 10. Dobelice 1. Dobelice 1. Kokusové hory 2. Skalka 11. Dobřínsko 1. Dobřínsko 1. Nad mlýnem 2. Na kopcích 12. Dobšice 1. Dobšice u Znojma 1. U Hájku 2. Pod tratí 13. Dolenice 1. Dolenice 1. Za vinohrady 14. Dolní Kounice 1. Dolní Kounice 1. Karlov 2. Kapoun 3. Kozí hora 4. Kamenný vrch 5. Řepná hora 6. Šibeniční hora 7. Na nivách 8. Nová města 15. Dyjákovice 1. Dyjákovice 1. Vinohrady 2. Sadová 16. Dyjákovičky 1. Dyjákovičky 1. Šác 2. U sklepů 3. Ořechový vrch 17. Dyje 1. Dyje 1. Babičák 2. Kamenný vrch 18. Džbánice 1. Džbánice 1. Přední vinohrady 19. Havraníky 1. Havraníky 1. Staré vinice 2. Skalky 3. Dlouhé díly 20. Hevlín 1. Hevlín 1. Vinohrady 21. Hnanice 1. Hnanice 1. Knížecí vrch 2. Fládnická 3. U kapličky 4. U Chlupa 22. Hodonice 1. Hodonice 1. Vinohrady 23. Horní Dunajovice 1. Domčice 1. Frédy 2. Horní Dunajovice 1. Stará hora 2. Kravky 24. Hostěradice 1. Hostěradice na 1. Volné pole Moravě 2. Pod vyhlídkou 3. U vinohrádku 4. Weinperky 5. Pustiny 2. Míšovice 1. Volné pole 2. Kokusové hory 25. Hrabětice 1. Hrabětice 1. Nad vesnicí 26. Hrádek 1. Hrádek u Znojma 1. Vinohrady ke Křídlůvkám 2. Pustina 27. Hrušovany nad 1. Hrušovany nad 1. Jižní svah Jevišovkou Jevišovkou 2. Zámecký kopec 28. Chvalovice 1. Chvalovice 1. Dívčí hora 2. Nad sklepy 29. Ivančice 1. Ivančice 1. Špýry 2. Kounické Předměstí 1. Syslice 2. Marše 3. Pod Jakubem 30. Jaroslavice 1. Jaroslavice 1. Na zámku 2. Na vinicích 31. Jezeřany- 1. Jezeřany 1. Stará hora Maršovice 2. Dílec 2. Maršovice 1. Nad dědinou 2. Nová hora 3. Píska 32. Jiřice u 1. Jiřice u Miroslavi 1. Na pískách Miroslavi 33. Kojetice 1. Kojetice na Moravě 1. Pod Sádkem 2. Pod lípou 34. Krhovice 1. Krhovice 1. Skalka 35. Křídlůvky 1. Křídlůvky 1. Formoza 36. Kubšice 1. Kubšice 1. Kubšické vinohrady 37. Kuchařovice 1. Kuchařovice 1. Kasperek 2. Pod křížem 3. U Božích muk 38. Kyjovice 1. Kyjovice 1. Špičák 2. Pod Štajnberkem 39. Lechovice 1. Lechovice 1. U zámku 40. Litobratřice 1. Litobratřice 1. Nová viniční trať 41. Mackovice 1. Mackovice 1. Břežansko 42. Medlov 1. Medlov 1. U Fiantova sadu 43. Mělčany 1. Mělčany u Ivančic 1. Veselá hora 2. Seslice 3. Nad humny 4. Jezuity 44. Miroslav 1. Miroslav 1. Weinperky 2. U vinohradu 3. Vinohrádky 45. Miroslavské 1. Miroslavské 1. Stará hora Knínice Knínice 2. Čtvrtky 3. Zolos 46. Moravské Bránice 1. Moravské Bránice 1. Karlov 2. Ve starých 3. Nová hora 4. V Písařových 47. Moravský Krumlov 1. Moravský Krumlov 1. Vinohrady 2. Jalovcová hora 48. Němčičky (okr. 1. Němčičky 1. Štamberky Brno-venkov) 2. Hüble 49. Nové Bránice 1. Nové Bránice 1. Novosady 2. Staré hory 50. Nový Šaldorf- 1. Nový Šaldorf 1. Nad sklepy Sedlešovice 2. Sedlešovice 1. Kraví hora 2. Kraví hora-Zahrádky 51. Olbramovice 1. Olbramovice u 1. Olbramovická hora Moravského Krumlova 2. Leskoun 3. Na vyhlídce 52. Oleksovice 1. Oleksovice 1. Rusteny 2. Rajny 3. U lipky 4. U zámku 53. Ořechov (okr. 1. Ořechov 1. Za žlebama Brno-venkov) 2. Na skalkách 3. Křiby 4. Záhumenice 54. Petrovice 1. Petrovice u 1. Kokusové hory Moravského Krumlova 55. Podmolí 1. Podmolí 1. Šobes 56. Práče 1. Práče 1. Amerika 57. Pravice 1. Pravice 1. U kapličky 58. Pravlov 1. Pravlov 1. Nová města 2. V dlouhých 3. Stráně 59. Prosiměřice 1. Prosiměřice 1. Vinohrady 60. Rajhrad 1. Rajhrad 1. Hájiska 61. Rybníky 1. Rybníky na Moravě 1. Perk 2. Vinohrady 62. Silůvky 1. Silůvky 1. Nebosády 63. Skalice 1. Skalice u Znojma 1. Pod kopcem 2. U sýpky 3. Hájek 64. Slup 1. Oleksovičky 1. Kacperky 2. Dolní vinohrady 2. Slup 1. Lampelberg 2. Dolní vinohrady 3. Dívčí vrch 65. Stošíkovice na 1. Stošíkovice na 1. U tří dubů Louce Louce 66. Strachotice 1. Micmanice 1. Lampelberg 2. Dívčí vrch 2. Strachotice 1. Strachotický vrch 67. Suchohrdly 1. Suchohrdly u 1. Dlouhé čtvrtě Znojma 2. Tři díly 3. U Hájku 4. Kasperek 68. Suchohrdly u 1. Suchohrdly u 1. Vinohrady u sv. Markéty Miroslavi Miroslavi 2. Zahrady 69. Syrovice 1. Syrovice 1. Stará hora 2. Nad mlýnem 70. Šanov 1. Šanov nad 1. U vinohradu Jevišovkou 2. U dráhy 3. V sadech 71. Šatov 1. Šatov 1. Na vinici 2. Peklo 3. U bunkru 4. Skalky 72. Šumice 1. Šumice 1. Vinohrady 73. Tasovice 1. Tasovice nad Dyjí 1. Kamenný vrch 2. Stará hora 3. Staré vinohrady 74. Těšetice 1. Těšetice u Znojma 1. Tři díly 2. Stará vinice 3. Nad královskou 75. Trboušany 1. Trboušany 1. Hájky 2. Nová hora 3. Křečkovská hora 76. Troskotovice 1. Troskotovice 1. U kapličky 2. Nad kostelem 3. Nad kolibů 4. Nad třešňovkou 77. Trstěnice 1. Trstěnice u 1. Pod vysokou Moravského Krumlova 78. Tvořihráz 1. Tvořihráz 1. Na vinici 2. Špičák 79. Únanov 1. Únanov 1. Pobudily 2. Staré sady 80. Valtrovice 1. Valtrovice 1. Formoza 2. U sklepů 81. Vedrovice 1. Vedrovice 1. Stará hora 2. Štívna 82. Velký Karlov 1. Velký Karlov 1. Nad vinohrady 83. Vémyslice 1. Vémyslice 1. Kokusové hory 2. Na kopci 84. Višňové 1. Višňové 1. Nová hora 2. Pod starou cihelnou 85. Vítonice 1. Vítonice u Znojma 1. Nad sklepy 86. Vrbovec 1. Ječmeniště 1. Dolina 2. Lampelberg 2. Vrbovec 1. U sv. Urbana 2. Slunný vrch 3. Waldberg 4. Nad sklepy 5. Vinná hora 6. Šác 87. Výrovice 1. Výrovice 1. Na vinici 88. Znojmo 1. Konice u Znojma 1. Kraví hora 2. Oblekovice 1. Načeratický kopec 3. Popice u Znojma 1. Pod lesem 4. Přímětice 1. Třešňovka 5. Znojmo-Hradiště 1. Lajtny 6. Znojmo-Louka 1. Hajden 2. U sv. Urbana 7. Znojmo-město 1. Horní Leska 2. Křivánky 3. Za křížem 4. Gránice 5. Rajská vinice 89. Želetice 1. Želetice u Znojma 1. Frédy 90. Žerotice 1. Žerotice 1. Rabštýn ------------------------------------------- ---------------------------------- ".