přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 43/2018
Nařízení vlády č. 43/2018 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními a o změně některých souvisejících nařízení vlády Příl.3

Příl.3
Přepočítávací koeficienty hospodářských zvířat na velké dobytčí jednotky
I--------------------------------------------I-------------------------------I
I  Druh a kategorie hospodářských zvířat  I Koeficient přepočtu na velké I
I                      I   dobytčí jednotky (VDJ)  I
I--------------------------------------------I-------------------------------I
I Skot ve věku nad 2 roky          I       1,00       I
I--------------------------------------------I-------------------------------I
I Skot ve věku nad 6 měsíců do 2 let včetně I       0,60       I
I--------------------------------------------I-------------------------------I
I Skot ve věku do 6 měsíců včetně      I       0,40       I
I--------------------------------------------I-------------------------------I
I Ovce ve věku nad 1 rok           I       0,15       I
I--------------------------------------------I-------------------------------I
I Kozy ve věku nad 1 rok           I       0,15       I
I--------------------------------------------I-------------------------------I
I Koně ve věku nad 6 měsíců         I       1,00       I
I--------------------------------------------I-------------------------------I
I Koně ve věku do 6 měsíců včetně      I       0,40       I
I--------------------------------------------I-------------------------------I
Pozn.: 1 rokem se rozumí 365 dní, 1 měsícem se rozumí 30 dní. U skotu a koní ve věku do 6 měsíců včetně se počítá stáří ode dne následujícího po dni narození.