přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 43/2018
Nařízení vlády č. 43/2018 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními a o změně některých souvisejících nařízení vlády Příl.2

Příl.2
Druhy rychle rostoucích dřevin a jejich kříženců pěstovaných ve výmladkových plantážích v České republice s uvedením maximální délky jejich sklizňového cyklu
I-----I------------------------------------------------------I-----------------I
I   I        Rychle rostoucí dřevina        I Maximální délka I
I   I                           I  sklizňového  I
I   I                           I   cyklu   I
I-----I------------------------------------------------------I-----------------I
I 1. I Topol Maximovičův a jeho kříženci (P. maximowiczii  I   8 let   I
I   I Henry)                        I         I
I-----I------------------------------------------------------I-----------------I
I 2. I Topol chlupatoplodý a jeho kříženci (P. trichocarpa I   8 let   I
I   I Torr. et A. Gray)                  I         I
I-----I------------------------------------------------------I-----------------I
I 3. I Topol vznešený a jeho kříženci (P. x generosa Henry) I   8 let   I
I-----I------------------------------------------------------I-----------------I
I 4. I Topol kanadský (P. x canadensis Moench)       I   5 let   I
I-----I------------------------------------------------------I-----------------I
I 5. I Topol Simonův a jeho kříženci (P. simonii Carriere; I   8 let   I
I   I P. x xianhoei)                    I         I
I-----I------------------------------------------------------I-----------------I
I 6. I Topol balzámový a jeho kříženci (P. balsamifera L.) I   8 let   I
I-----I------------------------------------------------------I-----------------I
I 7. I Topol černý (P. nigra L)               I   10 let   I
I-----I------------------------------------------------------I-----------------I
I 8. I Topol osika (P. tremula L)              I   10 let   I
I-----I------------------------------------------------------I-----------------I
I 9. I Vrba bílá a její kříženci (S. alba L, S. x rubens  I   10 let   I
I   I Schrank)                       I         I
I-----I------------------------------------------------------I-----------------I
I 10. I Vrba košíkářská a její kříženci (S. viminalis L)   I   10 let   I
I-----I------------------------------------------------------I-----------------I
I 11. I Vrba jíva a její kříženci (S. caprea L hybrids, S. x I   10 let   I
I   I smithiana Willd)                   I         I
I-----I------------------------------------------------------I-----------------I
I 12. I Vrba lýkovcová (S. daphnoides L)           I   10 let   I
I-----I------------------------------------------------------I-----------------I
I 13. I Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L)         I   10 let   I
I-----I------------------------------------------------------I-----------------I
I 14. I Olše lepkavá (Alnus glutinosa (L) Geartn.)      I   10 let   I
I-----I------------------------------------------------------I-----------------I
I 15. I Olše šedá (Alnus incana (L) Moench)         I   10 let   I
I-----I------------------------------------------------------I-----------------I
I 16. I Líska obecná (Corylus avellana L)          I   10 let   I
I-----I------------------------------------------------------I-----------------I