přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 342/2012
Vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností Příl.11

Příloha 11
Vzor osvědčení o způsobilosti k provádění dalších odborných veterinárních úkonů chovatelem hospodářských zvířat
Číslo katalogu:               Evidenční číslo:
 
                 OSVĚDČENÍ
 o způsobilosti k provádění dalších odborných veterinárních úkonů chovatelem
               hospodářských zvířat
 
Osvědčujeme, že pan(í):
 
            Jméno, popřípadě jména, příjmení
 
datum a místo narození:
 
              Den, měsíc, rok, místo
 
   absolvoval(a) specializovanou odbornou průpravu se zaměřením na provádění
dalších odborných veterinárních úkonů chovatelem hospodářských zvířat podle
ustanovení § 64b odst. 3 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně
některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších
předpisů, a složil(a) závěrečnou zkoušku.
 
V .......... dne
 
                  L. S.
 
                ...............
              předseda zkušební komise