přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 88/2017
Vyhláška č. 88/2017 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství Příl.13

Příl.13
Evidence o hmotnosti a cukernatosti nakoupených vinných hroznů nebo hroznového moštu
Rok sklizně:
I----------I------------------------------------------------------------------I------------------------I-----------I
I     I               Odrůda                I Nákup vinných hroznů a I  Číslo  I
I     I                                 I  hroznového moštu  I ověření I
I     I--------I----------I-----------I----------I---------I-------------I----------I-------------I orgánu  I
I     I Název I Prodejce I Vinařská I Vinařská I Viniční I Registrační I Množství I Cukernatost I dozoru**) I
I     I odrůdy I     I podoblast I  obec  I trať  I  číslo  I  v kg  I  °NM*)  I      I
I     I    I     I      I     I     I  vinice  I nebo hl I       I      I
I----------I--------I----------I-----------I----------I---------I-------------I----------I-------------I-----------I
I Vinné  I    I     I      I     I     I       I     I       I      I
I hrozny  I    I     I      I     I     I       I     I       I      I
I tuzemské I    I     I      I     I     I       I     I       I      I
I----------I--------I----------I-----------I----------I---------I-------------I----------I-------------I-----------I
I Vinné  I    I     I      I     I     I       I     I       I      I
I hrozny  I    I     I      I     I     I       I     I       I      I
I z EU   I    I     I      I     I     I       I     I       I      I
I----------I--------I----------I-----------I----------I---------I-------------I----------I-------------I-----------I
I Nákup vinných   I     I      I     I     I       I     I       I      I
I hroznů celkem   I     I      I     I     I       I     I       I      I
I----------I--------I----------I-----------I----------I---------I-------------I----------I-------------I-----------I
I Mošt   I    I     I      I     I     I       I     I       I      I
I tuzemský I    I     I      I     I     I       I     I       I      I
I----------I--------I----------I-----------I----------I---------I-------------I----------I-------------I-----------I
I Mošt   I    I     I      I     I     I       I     I       I      I
I z EU   I    I     I      I     I     I       I     I       I      I
I----------I--------I----------I-----------I----------I---------I-------------I----------I-------------I-----------I
I Nákup hroznového I     I      I     I     I       I     I       I      I
I moštu celkem   I     I      I     I     I       I     I       I      I
I-------------------I----------I-----------I----------I---------I-------------I----------I-------------I-----------I
*) cukernatost je měřena ve stupních normalizovaného moštoměru
**) jen u jakostního vína s přívlastkem
 
Poznámka: Jednotlivé kolonky se vyplňují, cukernatost se uvádí v případě
ověření, jinak se uvede víno bez chráněného označení původu (CHOP) či
chráněného zeměpisného označení (CHZO), popř. s chráněným označením původu
(CHOP) či chráněným zeměpisným označením (CHZO).