přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 48/2017
Nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor Příl.4

Příl.4
Hodnocení porušení kontrolovaných požadavků podle standardů podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení
I-----------I-----------I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I Požadavky I Kritéria I Stupně kritérií I               Hodnocení                I
I standardů I      I         I                                   I
I-----------I-----------I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I 1a    I Rozsah  I Malý      I Hnojení v ochranném pásu podél útvaru povrchových vod bylo zjištěno I
I      I      I         I v rozsahu do 10 metrů včetně.                    I
I      I      I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I      I      I Střední     I Hnojení v ochranném pásu podél útvaru povrchových vod bylo zjištěno I
I      I      I         I v rozsahu od 10 do 25 metrů včetně.                 I
I      I      I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I      I      I Velký      I Hnojení v ochranném pásu podél útvaru povrchových vod bylo zjištěno I
I      I      I         I v rozsahu nad 25 metrů.                       I
I      I-----------I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I      I Závažnost I Malá      I Hnojení bylo provedeno na ochranném pásu ve vzdálenosti od břehové  I
I      I      I         I čáry od 2 do 3 metrů.                        I
I      I      I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I      I      I Střední     I Hnojení bylo provedeno na ochranném pásu ve vzdálenosti od břehové  I
I      I      I         I čáry od 1 do 2 metrů včetně.                     I
I      I      I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I      I      I Velká      I Hnojení bylo provedeno na ochranném pásu ve vzdálenosti od břehové  I
I      I      I         I čáry do 1 metru včetně.                       I
I      I-----------I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I      I Trvalost I Odstranitelná  I X                                  I
I      I      I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I      I      I Neodstranitelná I Neodstranitelné porušení.                      I
I      I-----------I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I      I Přímé nebezpečí pro lidské I Ano.                                 I
I      I zdraví nebo zdraví zvířat  I                                   I
I-----------I-----------I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I 1b    I Rozsah  I Malý      I Hnojení v ochranném pásu podél útvaru povrchových vod u pozemků se  I
I      I      I         I sklonem nad 7° bylo zjištěno v rozsahu do 10 metrů včetně.      I
I      I      I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I      I      I Střední     I Hnojení v ochranném pásu podél útvaru povrchových vod u pozemků se  I
I      I      I         I sklonem nad 7° bylo zjištěno v rozsahu od 10 do 25 metrů včetně.   I
I      I      I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I      I      I Velký      I Hnojení v ochranném pásu podél u pozemků se sklonem nad 7° bylo   I
I      I      I         I zjištěno v rozsahu nad 25 metrů.                   I
I      I-----------I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I      I Závažnost I Malá      I Hnojení bylo provedeno na ochranném pásu ve vzdálenosti od břehové  I
I      I      I         I čáry od 20 do 25 metrů včetně.                    I
I      I      I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I      I      I Střední     I Hnojení bylo provedeno na ochranném pásu ve vzdálenosti od břehové  I
I      I      I         I čáry od 10 do 20 metrů včetně.                    I
I      I      I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I      I      I Velká      I Hnojení bylo provedeno na ochranném pásu ve vzdálenosti od břehové  I
I      I      I         I čáry do 10 metrů včetně.                       I
I      I-----------I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I      I Trvalost I Odstranitelná  I X                                  I
I      I      I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I      I      I Neodstranitelná I Neodstranitelné porušení.                      I
I      I-----------I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I      I Přímé nebezpečí pro lidské I Ano.                                 I
I      I zdraví nebo zdraví zvířat  I                                   I
I-----------I-----------I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I 1c    I Rozsah  I Malý      I Počet přípravků, které byly použity v rozporu s požadavky na ochranu I
I      I      I         I povrchové vody, je 1.                        I
I      I      I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I      I      I Střední     I Počet přípravků, které byly použity v rozporu s požadavky na ochranu I
I      I      I         I povrchové vody, je 2 až 4.                      I
I      I      I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I      I      I Velký      I Počet přípravků, které byly použity v rozporu s požadavky na ochranu I
I      I      I         I povrchové vody, je 5 a více.                     I
I      I-----------I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I      I Závažnost I Malá      I X                                  I
I      I      I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I      I      I Střední     I Při aplikaci přípravku nebylo postupováno v souladu s požadavky na  I
I      I      I         I ochranu vodních organismů z hlediska ochranné vzdálenosti od     I
I      I      I         I povrchové vody.                           I
I      I      I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I      I      I Velká      I X                                  I
I      I-----------I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I      I Trvalost I Odstranitelná  I X                                  I
I      I      I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I      I      I Neodstranitelná I Neodstranitelné porušení.                      I
I      I-----------I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I      I Přímé nebezpečí pro lidské I Ano.                                 I
I      I zdraví nebo zdraví zvířat  I                                   I
I-----------I-----------I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I 2     I Rozsah  I Malý      I X                                  I
I      I      I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I      I      I Střední     I X                                  I
I      I      I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I      I      I Velký      I Platné povolení není předloženo.                   I
I      I-----------I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I      I Závažnost I Malá      I X                                  I
I      I      I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
    I      I      I Střední     I X                                  I
I      I      I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I      I      I Velká      I Platné povolení není předloženo.                   I
I      I-----------I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I      I Trvalost I Odstranitelná  I X                                  I
I      I      I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I      I      I Neodstranitelná I Neodstranitelné porušení.                      I
I      I-----------I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I      I Přímé nebezpečí pro lidské I Ne.                                 I
I      I zdraví nebo zdraví zvířat  I                                   I
I-----------I-----------I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I 3a    I Rozsah  I Malý      I Nebyl předložen aktuální schválený havarijní plán.          I
I      I      I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I      I      I Střední     I Ohrožení nebo znečištění bylo způsobené 1 zdrojem znečištění.    I
I      I      I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I      I      I Velký      I Ohrožení nebo znečištění bylo způsobené 2 a více zdroji znečištění. I
I      I-----------I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I      I Závažnost I Malá      I Nebyl předložen aktuální schválený havarijní plán.          I
I      I      I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I      I      I Střední     I Došlo k ohrožení povrchových nebo podzemních vod.          I
I      I      I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I      I      I Velká      I Došlo ke znečištění povrchových nebo podzemních vod.         I
I      I-----------I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I      I Trvalost I Odstranitelná  I Odstranitelné porušení.                       I
I      I      I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I      I      I Neodstranitelná I Neodstranitelné porušení.                      I
I      I-----------I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I      I Přímé nebezpečí pro lidské I Ano.                                 I
I      I zdraví nebo zdraví zvířat  I                                   I
I-----------I-----------I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I 3b    I Rozsah  I Malý      I Byl nalezen 1 zdroj, ze kterého jsou vypouštěny odpadní vody bez   I
I      I      I         I platného povolení.                          I
I      I      I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I      I      I Střední     I Byly nalezeny 2 zdroje, ze kterých jsou vypouštěny odpadní vody bez I
I      I      I         I platného povolení.                          I
I      I      I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I      I      I Velký      I Byly nalezeny 3 a více zdrojů, ze kterých jsou vypouštěny odpadní  I
I      I      I         I vody bez platného povolení.                     I
I      I-----------I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I      I Závažnost I Malá      I Došlo k vypouštění odpadních vod bez povolení u nekomerčních,    I
I      I      I         I neprovozních zařízení.                        I
I      I      I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I      I      I Střední     I X                                  I
I      I      I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I      I      I Velká      I Došlo k vypouštění odpadních vod bez povolení u komerčních,     I
I      I      I         I provozních zařízení.                         I
I      I-----------I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I      I Trvalost I Odstranitelná  I X                                  I
I      I      I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I      I      I Neodstranitelná I Neodstranitelné porušení.                      I
I      I-----------I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I      I Přímé nebezpečí pro lidské I Ne.                                 I
I      I zdraví nebo zdraví zvířat  I                                   I
I-----------I-----------I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I 3c    I Rozsah  I Malý      I Technické zabezpečení 1 skladovacího prostoru pro skladování     I
I      I      I         I závadných látek nebo jejich použitých obalů neodpovídá požadavkům  I
I      I      I         I vodního zákona.                           I      I      I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I      I      I Střední     I Technické zabezpečení 2 skladovacích prostorů pro skladování     I
I      I      I         I závadných látek nebo jejich použitých obalů neodpovídá požadavkům  I
I      I      I         I vodního zákona.                           I      I      I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I      I      I Velký      I Technické zabezpečení 3 a více skladovacích prostorů pro skladování I
I      I      I         I závadných látek nebo jejich použitých obalů neodpovídá       I
I      I      I         I požadavkům vodního zákona.                      I      I-----------I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I      I Závažnost I Malá      I Skladovací prostory vykazují nedostatky, ale nedošlo k úniku     I
I      I      I         I skladovaných závadných látek.                    I
I      I      I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I      I      I Střední     I Došlo k úniku skladovaných závadných látek do okolí bez viditelného I
I      I      I         I nebo prokázaného znečištění vod.                   I
I      I      I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I      I      I Velká      I Došlo k úniku skladovaných závadných látek do vodního zdroje a je  I
I      I      I         I viditelné nebo prokázané znečištění povrchových nebo podzemních vod. I
I      I-----------I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I      I Trvalost I Odstranitelná  I Odstranitelné porušení.                       I
I      I      I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I      I      I Neodstranitelná I Neodstranitelné porušení.                      I
I      I-----------I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I      I Přímé nebezpečí pro lidské I Ne.                                 I
I      I zdraví nebo zdraví zvířat  I                                   I
I-----------I-----------I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I 3d    I Rozsah  I Malý      I Zkoušky těsnosti nebyly provedeny u 1 skladu.            I
I      I      I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I      I      I Střední     I Zkoušky těsnosti nebyly provedeny u 2 skladů.            I
I      I      I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I      I      I Velký      I Zkoušky těsnosti nebyly provedeny u 3 a více skladů.         I
I      I-----------I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I      I Závažnost I Malá      I Zkoušky těsnosti nebyly provedeny v požadovaných intervalech.    I
I      I      I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I      I      I Střední     I Zkoušky těsnosti nebyly provedeny.                  I
I      I      I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I      I      I Velká      I X                                  I
I      I-----------I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I      I Trvalost I Odstranitelná  I Odstranitelné porušení.                       I
I      I      I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I      I      I Neodstranitelná I X                                  I
I      I-----------I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I      I Přímé nebezpečí pro lidské I Ne.                                 I
I      I zdraví nebo zdraví zvířat  I                                   I
I-----------I-----------I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I 3e    I Rozsah  I Malý      I Kontrolní systém není vybudován nebo provozován u 1 skladu.     I
I      I      I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I      I      I Střední     I Kontrolní systém není vybudován nebo provozován u 2 skladů.     I
I      I      I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I      I      I Velký      I Kontrolní systém není vybudován nebo provozován u 3 a více skladů.  I
I      I-----------I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I      I Závažnost I Malá      I X                                  I
I      I      I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I      I      I Střední     I Kontrolní systém je vybudován, ale není provozován nebo není     I
I      I      I         I funkční.                               I
I      I      I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I      I      I Velká      I Kontrolní systém není vybudován.                   I
I      I-----------I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I      I Trvalost I Odstranitelná  I Odstranitelné porušení.                       I
I      I      I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I      I      I Neodstranitelná I X                                  I
I      I-----------I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I      I Přímé nebezpečí pro lidské I Ne.                                 I
I      I zdraví nebo zdraví zvířat  I                                   I
I-----------I-----------I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I 4     I Rozsah  I Malý      I Součet ploch, kde nebyl zajištěn pokryv, je do 1 hektaru včetně.   I
I      I      I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I      I      I Střední     I Součet ploch, kde nebyl zajištěn pokryv, je od 1 do 2 hektarů    I
I      I      I         I včetně.                               I
I      I      I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I      I      I Velký      I Součet ploch, kde nebyl zajištěn pokryv, je nad 2 hektary.      I
I      I-----------I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I      I Závažnost I Malá      I X                                  I
I      I      I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
    I      I      I Střední     I X                                  I
I      I      I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I      I      I Velká      I Nebyla provedena žádná z možností zajišťující pokryvnost půdy u dílu I
I      I      I         I půdního bloku s průměrnou sklonitostí nad 4°.            I
I      I-----------I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I      I Trvalost I Odstranitelná  I X                                  I
I      I      I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I      I      I Neodstranitelná I Neodstranitelné porušení.                      I
I      I-----------I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I      I Přímé nebezpečí pro lidské I Ne.                                 I
I      I zdraví nebo zdraví zvířat  I                                   I
I-----------I-----------I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I 5     I Rozsah  I Malý      I Součet ploch s porušením tvoří nejvýše 15 ha nebo součet ploch s   I
I      I      I         I porušením tvoří více než 15 ha, pokud podíl plochy s porušením je  I
I      I      I         I nejvýše 15 % součtu ploch žadatelem užívaných dílů půdních bloků se I
I      I      I         I zemědělskou kulturou standardní orná půda vedených v LPIS jako    I
I      I      I         I erozně ohrožené a silně erozně ohrožené.               I
I      I      I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I      I      I Střední     I Součet ploch s porušením tvoří více než 15 ha, pokud podíl plochy s I
I      I      I         I porušením tvoří 15,01 až 30 % součtu ploch žadatelem užívaných dílů I
I      I      I         I půdních bloků se zemědělskou kulturou standardní orná půda vedených I
I      I      I         I v LPIS jako erozně ohrožené a silně erozně ohrožené.         I
I      I      I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I      I      I Velký      I Součet ploch s porušením tvoří více než 15 ha, pokud podíl plochy s I
I      I      I         I porušením tvoří více než 30 % součtu ploch žadatelem užívaných dílů I
I      I      I         I půdních bloků se zemědělskou kulturou standardní orná půda vedených I
I      I      I         I v LPIS jako erozně ohrožené a silně erozně ohrožené.         I
I      I-----------I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I      I Závažnost I Malá      I Díl půdního bloku s porušením, které bylo způsobeno neprovedením   I
I      I      I         I půdoochranné technologie, je nejvýše 1, nebo počet dílů půdních   I
I      I      I         I bloků s porušením, které bylo způsobeno nedostatečným provedením   I
I      I      I         I půdoochranné technologie, je nejvýše 2.               I
I      I      I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I      I      I Střední     I Počet dílů půdních bloků s porušením, které bylo způsobeno      I
I      I      I         I nedostatečným provedením půdoochranné technologie, je 3 až 4.    I
I      I      I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I      I      I Velká      I Počet dílů půdních bloků s porušením, které bylo způsobeno      I
I      I      I         I neprovedením půdoochranné technologie, je více než 1, počet dílů   I
I      I      I         I půdních bloků s porušením, které bylo způsobeno nedostatečným    I
I      I      I         I provedením půdoochranné technologie, je 5 a více, nebo porušení bylo I
I      I      I         I způsobeno pěstováním kukuřice, brambor, řepy, bobu setého, sóji,   I
I      I      I         I slunečnice a čiroku na silně erozně ohrožené půdě.          I
I      I-----------I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I      I Trvalost I Odstranitelná  I X                                  I
I      I      I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I      I      I Neodstranitelná I Neodstranitelné porušení.                      I
I      I-----------I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I      I Přímé nebezpečí pro lidské I Ne.                                 I
I      I zdraví nebo zdraví zvířat  I                                   I
I-----------I-----------I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I 5g    I Rozsah  I Malý      I Velikost plochy pěstované plodiny překročila 33 ha a je do 35 ha.  I
I      I      I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I      I      I Střední     I Velikost plochy pěstované plodiny překročila 35 ha a je do 40 ha.  I
I      I      I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I      I      I Velký      I Velikost plochy pěstované plodiny překročila 40 ha.         I
I      I-----------I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I      I Závažnost I Malá      I Počet DPB s porušením je 1.                     I
I      I      I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I      I      I Střední     I Počet DPB s porušením je 2.                     I
I      I      I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I      I      I Velká      I Počet DPB s porušením je 3 a více.                  I
I      I-----------I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I      I Trvalost I Odstranitelná  I X                                  I
I      I      I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
    I      I      I Neodstranitelná I Neodstranitelné porušení.                      I
I      I-----------I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I      I Přímé nebezpečí pro lidské I Ne.                                 I
I      I zdraví nebo zdraví zvířat  I                                   I
I-----------I-----------I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I 6a    I Rozsah  I Malý      I Součet ploch, kde došlo k pálení, je do 1 hektaru včetně.      I
I      I      I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I      I      I Střední     I Součet ploch, kde došlo k pálení, je od 1 do 2 hektarů včetně.    I
I      I      I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I      I      I Velký      I Součet ploch, kde došlo k pálení, je nad 2 hektary.         I
I      I-----------I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I      I Závažnost I Malá      I X                                  I
I      I      I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I      I      I Střední     I Pálení bylo prováděno pouze bodově.                 I
I      I      I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I      I      I Velká      I Pálení bylo prováděno plošně.                    I
I      I-----------I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I      I Trvalost I Odstranitelná  I X                                  I
I      I      I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I      I      I Neodstranitelná I Neodstranitelné porušení.                      I
I      I-----------I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I      I Přímé nebezpečí pro lidské I Ne.                                 I
I      I zdraví nebo zdraví zvířat  I                                   I
I-----------I-----------I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I 6b    I Rozsah  I Malý      I Opatření byla použita od 15 % do 20 % ploch.             I
I      I      I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I      I      I Střední     I Opatření byla použita od 10 % do 15 % ploch včetně.         I
I      I      I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I      I      I Velký      I Opatření byla použita do 10 % ploch včetně.             I
I      I-----------I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I      I Závažnost I Malá      I X                                  I
I      I      I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I      I      I Střední     I X                                  I
I      I      I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I      I      I Velká      I Zjištěno porušení.                          I
I      I-----------I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I      I Trvalost I Odstranitelná  I X                                  I
I      I      I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I      I      I Neodstranitelná I Neodstranitelné porušení.                      I
I      I-----------I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I      I Přímé nebezpečí pro lidské I Ne.                                 I
I      I zdraví nebo zdraví zvířat  I                                   I
I-----------I-----------I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I 7a    I Rozsah  I Malý      I Došlo k poškození nebo zrušení 1 krajinného prvku.          I
I      I      I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I      I      I Střední     I Došlo k poškození nebo zrušení 2 krajinných prvků.          I
I      I      I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I      I      I Velký      I Došlo k poškození nebo zrušení 3 a více krajinných prvků.      I
I      I-----------I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I      I Závažnost I Malá      I X                                  I
I      I      I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I      I      I Střední     I Došlo k poškození nebo zrušení výhradně dřevinné vegetace na     I
I      I      I         I krajinných prvcích mez, terasa nebo travnatá údolnice.        I
I      I      I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I      I      I Velká      I Došlo k poškození nebo zrušení krajinných prvků solitér, skupina   I
I      I      I         I dřevin, stromořadí nebo kultury rybník, popřípadě došlo k poškození I
I      I      I         I nebo zrušení krajinných prvků mez, terasa, travnatá údolnice, příkop I
I      I      I         I nebo mokřad a nejedná se o případ střední závažnosti.        I
I      I-----------I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I      I Trvalost I Odstranitelná  I X                                  I
I      I      I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I      I      I Neodstranitelná I Neodstranitelné porušení.                      I
I      I-----------I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I      I Přímé nebezpečí pro lidské I Ne.                                 I
I      I zdraví nebo zdraví zvířat  I                                   I
I-----------I-----------I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I 7b    I Rozsah  I Malý      I Řez dřevin v době od 31. 3. do 1. 11. byl zjištěn u 1 krajinného   I
I      I      I         I prvku.                                I
I      I      I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I      I      I Střední     I Řez dřevin v době od 31. 3. do 1. 11. byl zjištěn u 2 krajinných   I
I      I      I         I prvků.                                I
I      I      I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I      I      I Velký      I Řez dřevin v době od 31. 3. do 1. 11. zjištěn u 3 a více krajinných I
I      I      I         I prvků.                                I
I      I-----------I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I      I Závažnost I Malá      I X                                  I
I      I      I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I      I      I Střední     I Řez dřevin zjištěn v době od 31. 3. do 1. 11.            I
I      I      I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I      I      I Velká      I X                                  I
I      I-----------I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I      I Trvalost I Odstranitelná  I X                                  I
I      I      I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I      I      I Neodstranitelná I Neodstranitelné porušení.                      I
I      I-----------I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I      I Přímé nebezpečí pro lidské I Ne.                                 I
I      I zdraví nebo zdraví zvířat  I                                   I
I-----------I-----------I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I 7c    I Rozsah  I Malý      I Regulace nebyla zajištěna u počtu rostlin     do 15 kusů.        I
I      I      I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I      I      I Střední     I Regulace nebyla zajištěna u počtu rostlin od 16 do 30 kusů.     I
I      I      I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I      I      I Velký      I Regulace nebyla zajištěna u počtu rostlin nad 30 kusů.        I
I      I-----------I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I      I Závažnost I Malá      I Neregulované rostliny se vyskytovaly do 10 % včetně počtu všech   I
I      I      I         I půdních bloků užívaných žadatelem v době kontroly.          I
I      I      I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I      I      I Střední     I Neregulované rostliny se vyskytovaly od 10 do 30 % včetně počtu   I
I      I      I         I všech půdních bloků užívaných žadatelem v době kontroly.       I
I      I      I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I      I      I Velká      I Neregulované rostliny se vyskytovaly nad 30 % počtu všech půdních  I
I      I      I         I bloků užívaných žadatelem v době kontroly.              I
I      I-----------I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I      I Trvalost I Odstranitelná  I Odstranitelné porušení.                       I
I      I      I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I      I      I Neodstranitelná I X                                  I
I      I-----------I-----------------I----------------------------------------------------------------------I
I      I Přímé nebezpečí pro lidské I Ne.                                 I
I      I zdraví nebo zdraví zvířat  I                                   I
I-----------I-----------------------------I----------------------------------------------------------------------I