přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 48/2017
Nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor § 4

§ 4
Stanovení hodnoty snížení dotace v rámci kontrolovaného požadavku nebo neposkytnutí dotace
(1) Fond na základě hodnocení porušení kontrolovaného požadavku podle § 3 stanoví hodnotu snížení dotace podle čl. 40 nařízení Komise v přenesené působnosti (EU) č. 640/2014 takto:
a) 15 %, v případě hodnocení podle § 3 odst. 2,
b) 20 %, v případě hodnocení podle § 3 odst. 3, nebo
c) 60 %, v případě hodnocení podle § 3 odst. 4 písm. a) až c).
(2) Fond neposkytne dotaci v případě hodnocení porušení kontrolovaného požadavku podle § 3 odst. 4 písm. d), a to ani v následujícím kalendářním roce8).
(3) Fond na základě hodnocení porušení kontrolovaného požadavku podle § 3 stanoví hodnotu snížení dotace podle čl. 39 odst. 1 nařízení Komise v přenesené působnosti (EU) č. 640/2014, pokud se nejedná o porušení podle čl. 38 odst. 1 a čl. 39 odst. 4 nařízení Komise v přenesené působnosti (EU) č. 640/2014, takto:
a) 1 %, v případě hodnocení podle § 3 odst. 2,
b) 3 %, v případě hodnocení podle § 3 odst. 3, nebo
c) 5 %, v případě hodnocení podle § 3 odst. 4.
(4) Fond nestanoví hodnotu snížení dotace, jestliže se jedná o první porušení kontrolovaného požadavku podle § 3 odst. 2 písm. a) a je-li uplatněn postup podle předpisu Evropské unie9).
8) Čl. 40 pododstavec 2 nařízení Komise v přenesené působnosti (EU) č. 640/2014.
Čl. 75 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 809/2014.
9) Čl. 99 odst. 2 pododstavec 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013.
Čl. 39 odst. 3 nařízení Komise v přenesené působnosti (EU) č. 640/2014.