přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 48/2017
Nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor § 3

§ 3
Hodnocení porušení kontrolovaného požadavku podle aktu nebo standardu
(1) Kontrolní orgán6) hodnotí porušení kontrolovaného požadavku na základě kritérií7) uvedených v příloze č. 3 nebo 4 k tomuto nařízení.
(2) Jako malé porušení hodnotí kontrolní orgán porušení
a) v rozsahu malém, závažnosti malé a odstranitelné,
b) v rozsahu malém, závažnosti malé a neodstranitelné,
c) v rozsahu malém, závažnosti střední a odstranitelné nebo
d) v rozsahu středním, závažnosti malé a odstranitelné.
(3) Jako střední porušení hodnotí kontrolní orgán porušení
a) v rozsahu malém, závažnosti střední a neodstranitelné,
b) v rozsahu malém, závažnosti velké a odstranitelné,
c) v rozsahu malém, závažnosti velké a neodstranitelné,
d) v rozsahu středním, závažnosti malé a neodstranitelné,
e) v rozsahu středním, závažnosti střední a odstranitelné,
f) v rozsahu středním, závažnosti střední a neodstranitelné,
g) v rozsahu středním, závažnosti velké a odstranitelné,
h) v rozsahu velkém, závažnosti malé a odstranitelné,
i) v rozsahu velkém, závažnosti malé a neodstranitelné nebo
j) v rozsahu velkém, závažnosti střední a odstranitelné.
(4) Jako velké porušení hodnotí kontrolní orgán porušení
a) v rozsahu středním, závažnosti velké a neodstranitelné,
b) v rozsahu velkém, závažnosti střední a neodstranitelné,
c) v rozsahu velkém, závažnosti velké a odstranitelné nebo
d) v rozsahu velkém, závažnosti velké a neodstranitelné.
(5) Porušení kontrolovaného požadavku podle aktu nebo standardu, které vzniklo při vědecké nebo výzkumné činnosti nebo zkušebnictví, kontrolní orgán nehodnotí.
6) Čl. 64 písm. a) prováděcího nařízení Komise (EU) č. 809/2014.
Čl. 67 odst. 1 písm. a) prováděcího nařízení Komise (EU) č. 809/2014.
§ 4c odst. 1 a § 4d odst. 1 zákona č. 252/1997 Sb.
7) Čl. 38 odst. 2 až 4 nařízení Komise v přenesené působnosti (EU) č. 640/2014.
Čl. 99 odst. 1 a odst. 2 pododstavec 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013.