přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 321/2004
Zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství) § 39a

§ 39a
(1) Bylo-li povolení pro novou výsadbu révy využito v průběhu jeho platnosti z méně než 90 % povolené rozlohy, uloží Ústav pěstiteli zaplatit za podmínek stanovených v předpisu Evropské unie135) pokutu ve výši
a) do 10 000 Kč za každý započatý hektar vinice nevysázené podle povolení v případě, že v daném kalendářním roce, ve kterém bylo povolení uděleno, bylo postupováno podle § 8 odst. 2, nebo
b) do 100 000 Kč za každý započatý hektar vinice nevysázené podle povolení v případě, že v daném kalendářním roce, ve kterém bylo povolení uděleno, byla překročena celková rozloha deklarované plochy v žádostech na novou výsadbu révy a bylo postupováno podle § 8 odst. 3.
(2) Bylo-li povolení pro opětovnou výsadbu révy využito v průběhu jeho platnosti z méně než 90 % povolené rozlohy, uloží Ústav pěstiteli zaplatit za podmínek stanovených v předpisu Evropské unie135) pokutu ve výši 10 000 Kč za každý započatý hektar vinice nevysázené podle povolení.
(3) Bylo-li povolení pro novou nebo opětovnou výsadbu révy využito na nejméně 90 % povolené plochy, uloží Ústav pěstiteli zaplatit pokutu ve výši 1 000 Kč za každý započatý hektar vinice nevysázené podle povolení.
(4) Jestliže pěstitel nevyklučí na vlastní náklady vinici osázenou v rozporu s předpisy Evropské unie110) nebo v rozporu s § 8 nebo § 9, uloží mu Ústav zaplatit za podmínek stanovených v předpisu Evropské unie136) pokutu v minimální výši stanovené v čl. 5 písm. a) až c) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 560/2015 ze dne 15. prosince 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o systém povolení pro výsadbu révy137).
110) Čl. 62 a násl. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.
135) Čl. 62 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.
136) Čl. 71 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.
137) Čl. 5 nařízení Komise (EU) č. 560/2015.
Čl. 36 písm. g) a čl. 40 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o platební agentury a další subjekty, finanční řízení, schválení účetní závěrky, jistoty a použití eura.