přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 321/2004
Zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství) § 14b

§ 14b
(1) Nebalené víno přepravené z jiného členského státu Evropské unie nebo ze třetí země musí být po příchodu do prvního místa dodání na území České republiky uskladněno po dobu 10 dní. Pokud Inspekce v této lhůtě odebere kontrolní vzorek uskladněného vína, musí být kontrolované víno uskladněno v tomto místě dodání do sdělení výsledku rozboru nebo do marného uplynutí lhůty pro sdělení výsledku rozboru.
(2) Inspekce sdělí výsledek rozboru příjemci vína ve lhůtě podle prováděcího právního předpisu. Tuto lhůtu může Inspekce nejvýše jednou prodloužit, pokud se s ohledem na skutečnosti zjištěné při rozboru ukáže nezbytným provést další rozbor vzorku. Inspekce písemně sdělí příjemci vína, že lhůta byla prodloužena, a to spolu s uvedením rozboru, který bude dále proveden.