přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 634/2004
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích Pol.59a

Položka 59
 
a) Vydání povolení typu vozidla pro hnací drážní vozidlo         Kč    30 000

b) Vydání povolení typu vozidla pro tažené drážní vozidlo
  určené pro přepravu osob nebo speciálně konstruované
  drážní vozidlo s vlastním pohonem určené k výstavbě,
  opravám a údržbě drah                         Kč    15 000

c) Vydání povolení typu vozidla pro tažené drážní vozidlo
  určené pro přepravu věcí nebo zvířat nebo speciálně
  konstruované drážní vozidlo bez vlastního pohonu určené
  k výstavbě, opravám a údržbě drah                   Kč    10 000

d) Schválení typu drážního vozidla pro elektrickou lokomotivu,
  elektrickou jednotku, motorovou lokomotivu, motorový vůz,
  osobní vůz s rychlostí nad 160 km/h, vozidlo dráhy
  speciální určené pro přepravu cestujících, tramvaj nebo
  trolejbus                               Kč    30 000

e) Schválení typu drážního vozidla pro osobní vůz s rychlostí
  do 160 km/h nebo speciálně konstruované železniční vozidlo
  s vlastním pohonem k výstavbě, opravám a údržbě drah          Kč    15 000

f) Schválení typu drážního vozidla pro nákladní vůz nebo
  speciálně konstruované železniční vozidlo bez vlastního
  pohonu k výstavbě, opravám a údržbě drah                Kč    10 000

g) Vydání povolení k uvedení drážního vozidla nebo řady
  vozidel na trh, bylo-li vydáno povolení typu vozidla          Kč      500

h) Vydání povolení k uvedení drážního vozidla na trh,
  nebylo-li vydáno povolení typu vozidla, pro hnací drážní
  vozidlo                                Kč    30 000

i) Vydání povolení k uvedení drážního vozidla na trh,
  nebylo-li vydáno povolení typu vozidla, pro tažené drážní
  vozidlo určené pro přepravu osob nebo speciálně
  konstruované drážní vozidlo s vlastním pohonem určené
  k výstavbě, opravám a údržbě drah                   Kč    15 000

j) Vydání povolení k uvedení drážního vozidla na trh,
  nebylo-li vydáno povolení typu vozidla, pro tažené drážní
  vozidlo určené pro přepravu věcí nebo zvířat nebo
  speciálně konstruované drážní vozidlo bez vlastního pohonu
  určené k výstavbě, opravám a údržbě drah                Kč    10 000

k) Vydání průkazu způsobilosti drážního vozidla              Kč      500

l) Vydání povolení k uvedení drážního vozidla na trh nebo
  povolení typu vozidla v případě jeho obnovy nebo
  modernizace, v případě rozšíření oblasti jeho provozu nebo
  v případě změny technické specifikace pro interoperabilitu       Kč     5 000

m) Schválení změny na drážním vozidle znamenající odchylku
  od schváleného typu bez ohledu na počet odchylek            Kč     5 000

n) Zápis drážního vozidla do registru vozidel nebo změna
  zapsaných údajů                            Kč     1 000

o) Vydání osvědčení osoby zabezpečující údržbu              Kč     5 000

p) Vydání průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla         Kč      100

q) Vydání průkazu způsobilosti k provozu určeného technického
  zařízení pro lanovou dráhu nebo lyžařský vlek             Kč     1 000

r) Vydání průkazu způsobilosti k provozu určeného technického
  zařízení pro určená technická zařízení jiná než uvedená
  v písmenu q)                              Kč      200

s) Rozšíření osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob
  provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených
  technických zařízení o další technická zařízení téhož druhu      Kč      100
Poznámka
Poplatek podle písmene q) nebo r) této položky se vybírá pouze jednou i v případě, obsahuje-li technologický celek více určených technických zařízení podle zvláštního předpisu.