přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 76/2015
Nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství Příl.10

Příloha 10
Rozsah zjišťovaných údajů a seznam technických zařízení, která lze používat ke zjišťování meteorologických prvků v intenzivních sadech
A. Rozsah zjišťovaných údajů o teplotě a vlhkosti vzduchu v intenzivním sadu
1. Datum měření
2. Díl půdního bloku, ke kterému se měření vztahuje
3. Minimální denní teplota (v °C)
4. Maximální denní teplota (v °C)
5. Průměrná vlhkost vzduchu (v %); jestliže přístroj neuvádí průměrnou vlhkost vzduchu, zaznamená se vlhkost vzduchu zjištěná v průběhu sledovaného dne s uvedením hodiny měření
B. Seznam technických zařízení, která lze používat ke zjišťování meteorologických prvků v intenzivních sadech
1. Srážkoměr a maximo-minimální teploměr
2. Měřič teploty a vzdušné vlhkosti
3. Meteorologická stanice
C. Vzor vedení záznamu o hodnotách klimatických ukazatelů v intenzivním sadu

--------------------------------- -------------------------------------------------------
 Datum     Díl půdního   teplota    průměrná       vyhodnocení
 od - do    bloku             vlhkost       zjištěných údajů
                        vzduchu       a přijatá opatření
--------------------------------- ------------------------------ ------------------------
 
--------------------------------- ------------------------------ ------------------------
 
--------------------------------- ------------------------------ ------------------------
 
--------------------------------- ------------------------------ ------------------------
 
--------------------------------- ------------------------------ ------------------------
 
--------------------------------- ------------------------------ ------------------------
 
--------------------------------- ------------------------------ ------------------------