přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 76/2015
Nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství § 3

§ 3
Přechod z agroenvironmentálně-klimatických opatření do opatření ekologické zemědělství
(1) Hodlá-li žadatel v průběhu trvání závazku provést přechod z podopatření integrovaná produkce podle § 2 písm. a), b) nebo c) nařízení vlády č. 75/2015 Sb., do opatření ekologické zemědělství podle tohoto nařízení, podá novou žádost o zařazení podle § 2.
(2) V žádosti podle odstavce 1 žadatel uvede
a) všechny díly půdních bloků dosud zařazené do opatření ekologické zemědělství podle tohoto nařízení,
b) všechny díly půdních bloků dosud zařazené do podopatření integrovaná produkce podle § 2 písm. a), b) nebo c) nařízení vlády č. 75/2015 Sb.,
c) zvýšení zařazené výměry dílu půdního bloku,
d) snížení zařazené výměry dílu půdního bloku,
e) díl půdního bloku, který dosud nebyl zařazen do podopatření integrovaná produkce podle § 2 písm. a), b) nebo c) nařízení vlády č. 75/2015 Sb., a žadatel jej požaduje zařadit do opatření ekologické zemědělství podle tohoto nařízení.
(3) Na žádost podanou podle odstavců 1 a 2 se uplatní podmínky stanovené v § 4 a 5 obdobně.
(4) Jsou-li splněny podmínky přechodu podle odstavců 1 a 2 a podmínky zařazení do opatření ekologické zemědělství podle § 2, Fond žadatele zařadí podle § 2 odst. 6 do nového závazku do opatření ekologické zemědělství.
(5) Žádost podle odstavce 1 nelze Fondu podat pro období počínající rokem 2020 a pro období následující.