přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 75/2015
Nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů Příl.8

Příloha 8
Složení osevní směsi v podopatření integrovaná produkce révy vinné
-----------------------------------------------------------------------
    Druh        Množství ve směsi (%)   Minimální počet 
                           druhů ve směsi
-----------------------------------------------------------------------
1. Bobovité
  Fabaceae           50 - 70           5
-----------------------------------------------------------------------
2. Lipnicovité
  Poaceae             10            2
-----------------------------------------------------------------------
3. Ostatní dvouděložné     20 - 40           3
-----------------------------------------------------------------------
Poznámka: V osevní směsi je zastoupeno nejméně 5 druhů bobovitých podle bodu 1, nejméně dva druhy lipnicovitých 
podle bodu 2 a nejméně tři druhy ostatních dvouděložných bylin podle bodu 3. Zastoupení jednotlivých skupin ve 
směsi je uvedeno jako váhový poměr a činí pro bobovité 50 - 70 %, pro lipnicovité 10 % a pro ostatní dvouděložné 
byliny 20 - 40 %.