přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 50/2015
Nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády Příl.4

Příloha 4
Seznam druhů rychle rostoucích dřevin a jejich kříženců pěstovaných ve výmladkových plantážích v České republice vhodných pro plochy využívané v ekologickém zájmu
I-----I--------------------------------------------------------I-------------I
I   I         Rychle rostoucí dřevina        I Maximální I
I   I                            I doba obmýtí I
I-----I--------------------------------------------------------I-------------I
I 1. I Topol černý (P. nigra L)                I  10 let  I
I-----I--------------------------------------------------------I-------------I
I 2. I Topol osika (P. tremula L)               I  10 let  I
I-----I--------------------------------------------------------I-------------I
I 3. I Topol Maximovičův (P. maximowiczii Henry) - pouze   I  8 let  I
I   I kříženci s topolem černým (P nigra L.)         I       I
I-----I--------------------------------------------------------I-------------I
I 4. I Topol kanadský (P. x canadensis Moench)        I  5 let  I
I-----I--------------------------------------------------------I-------------I
I 5. I Topol Simonův (P. simonii Carriere) - pouze kříženci s I  8 let  I
I   I topolem černým (P nigra L)               I       I
I-----I--------------------------------------------------------I-------------I
I 6. I Topol vznešený (P. x generosa Henry) - pouze kříženci I  8 let  I
I   I s topolem černým (P nigra L)              I       I
I-----I--------------------------------------------------------I-------------I
I 7. I Vrba bílá a její kříženci (Salix alba L., S. x rubens I  10 let  I
I   I Schrank)                        I       I
I-----I--------------------------------------------------------I-------------I
I 8. I Vrba košíkářská a její kříženci (S. viminalis L)    I  10 let  I
I-----I--------------------------------------------------------I-------------I
I 9. I Vrba jíva a její kříženci (S. caprea L hybr., S. x   I  10 let  I
I   I smithiana Willd) aj.                  I       I
I-----I--------------------------------------------------------I-------------I
I 10. I Vrba lýkovcová (S. daphnoides L.)           I  10 let  I
I-----I--------------------------------------------------------I-------------I
I 11. I Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior L)          I  10 let  I
I-----I--------------------------------------------------------I-------------I
I 12. I Olše lepkavá (Alnus glutinosa (L) Geartn.)       I  10 let  I
I-----I--------------------------------------------------------I-------------I
I 13. I Olše šedá (Alnus incana (L) Moench)          I  10 let  I
I-----I--------------------------------------------------------I-------------I
I 14. I Líska obecná (Corylus avellana L)           I  10 let  I
I-----I--------------------------------------------------------I-------------I