přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 50/2015
Nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády Příl.3

Příloha 3
Váhový koeficient pro plochy využívané v ekologickém zájmu
 
+--------------------------------------------------------------+-------------------------+
| Plocha využívaná v ekologickém zájmu             |  Váhový koeficient  | 
+--------------------------------------------------------------+-------------------------+
| Krajinný prvek - soliterní dřevina              |      1,5     | 
| Krajinný prvek - stromořadí                 |      2,0     |
| Krajinný prvek - skupina dřevin               |      1,5     |
| Krajinný prvek - terasa                   |      1,0     |
| Krajinný prvek - mez                     |      1,0     |
| Krajinný prvek - travnatá údolnice              |      1,0     |
| Krajinný prvek - příkop                   |      2,0     |
| Krajinný prvek - mokřad                   |      1,0     |
| Ochranný pás                         |      1,5     |
| Úhor s porostem - půda ponechaná ladem            |      1,0     |
| Medonosný úhor využívaný v ekologickém zájmu         |      1,5     |
| Zalesněná plocha                       |      1,0     |
| Plochy s rychle rostoucími dřevinami pěstovanými ve     |      0,5     |
| výmladkových plantážích                   |             |
| Plochy s meziplodinami                    |      0,3     |
| Plochy s plodinami, které vážou dusík            |       1     |
+--------------------------------------------------------------+-------------------------+