přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 50/2015
Nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády § 37

§ 37
Nařízení vlády č. 112/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým platbám, ve znění nařízení vlády č. 480/2009 Sb., nařízení vlády č. 86/2010 Sb., nařízení vlády č. 87/2011 Sb., nařízení vlády č. 107/2012 Sb., nařízení vlády č. 332/2012 Sb., nařízení vlády č. 298/2013 Sb. a nařízení vlády č. 29/2014 Sb., se mění takto:
1. V § 6 odst. 5 se slova „v příloze“ nahrazují slovy „v části A přílohy“.
2. V § 7 odst. 2 se za slovo „stav“ vkládá slovo „samic“.
3. V § 7 odst. 3 a v § 8 odst. 3 se slova „v příloze“ nahrazují slovy „v části B přílohy“.
4. Příloha zní:
„Příloha k nařízení vlády č. 112/2008 Sb.
Přepočítávací koeficienty ke stanovení počtu velkých dobytčích jednotek pro platbu na chov přežvýkavců
(§ 6 odst. 5, § 7 odst. 3 a § 8 odst. 3)
 
Část A
+----------------------------------------------+------------------------------+
| Druh a kategorie hospodářských zvířat    | Koeficient přepočtu na velké | 
|                       | dobytčí jednotky (VDJ)    |           
+----------------------------------------------+------------------------------+
| skot ve věku nad 2 roky           |       1,00       |
+----------------------------------------------+------------------------------+
| skot ve věku nad 6 měsíců do 2 let včetně  |       0,60       |
+----------------------------------------------+------------------------------+
| skot ve věku nad 1 měsíc do 6 měsíců včetně |       0,20       |
+----------------------------------------------+------------------------------+
| ovce ve věku nad 1 rok            |       0,15       |
+----------------------------------------------+------------------------------+
| kozy ve věku nad 1 rok            |       0,15       |
+----------------------------------------------+------------------------------+


Část B
+----------------------------------------------+------------------------------+
| Druh a kategorie hospodářských zvířat    | Koeficient přepočtu na velké | 
|                       | dobytčí jednotky (VDJ)    |           
+----------------------------------------------+------------------------------+
| skot ve věku nad 2 roky           |       1,00       |
+----------------------------------------------+------------------------------+
| skot ve věku nad 6 měsíců do 2 let včetně  |       0,60       |
+----------------------------------------------+------------------------------+
| skot ve věku do 6 měsíců včetně       |       0,40       |
+----------------------------------------------+------------------------------+
| ovce ve věku nad 1 rok            |       0,15       |
+----------------------------------------------+------------------------------+
| kozy ve věku nad 1 rok            |       0,15       |
+----------------------------------------------+------------------------------+".