přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 50/2015
Nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády § 34

§ 34
Oznámení o převodu obchodního závodu
Oznámení o převodu obchodního závodu24) doručí nabyvatel Fondu na formuláři vydaném Fondem nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne převodu dílů půdních bloků v evidenci využití půdy nebo převodu zvířat v ústřední evidenci podle plemenářského zákona na nabyvatele.
24) Čl. 8 nařízení Komise (EU) č. 809/2014.