přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 50/2015
Nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády § 33

§ 33
Podmínky pro poskytnutí platby pro mladé zemědělce
(1) Žadatelem o poskytnutí platby pro mladé zemědělce je osoba podle § 2 odst. 1, která má zároveň nárok na poskytnutí jednotné platby na plochu zemědělské půdy podle § 6 a splňuje podmínky pro fyzické osoby21) nebo obchodní korporace22) stanovené předpisem Evropské unie upravujícím pravidla pro poskytování přímých plateb zemědělcům.
(2) V případě obchodní korporace splňuje podmínky fyzická osoba podle odstavce 1, která vykonává nad obchodní korporací účinnou a dlouhodobou kontrolu, pokud jde o rozhodnutí týkající se řízení, zisků a finančních rizik v příslušném kalendářním roce podání žádosti o poskytnutí platby pro mladé zemědělce. Takovou osobou se rozumí většinový společník23) nebo více fyzických osob splňujících podmínku podle odstavce 1 držících dohromady většinový podíl na základním kapitálu obchodní korporace.
(3) Maximální výměra, na kterou lze poskytnout platbu pro mladé zemědělce, činí 90 hektarů plochy zemědělské půdy, na kterou lze poskytnout jednotnou platbu na plochu zemědělské půdy.
(4) V případě obchodní korporace se za zřízení zemědělského podniku rovněž považuje převzetí většinovým společníkem23) nebo více fyzickými osobami držícími většinový podíl na základním kapitálu obchodní korporace podle odstavce 2.
21) Čl. 50 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, v platném znění.
22) Čl. 49 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014.
23) § 73 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).