přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 50/2015
Nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády § 29

§ 29
Podpora na chov telete masného typu
(1) Žadatelem o poskytnutí podpory na chov telete masného typu je žadatel podle § 2, který na hospodářství registrovaném v ústřední evidenci vedené podle plemenářského zákona vykázal narození masného telete v období od 1. dubna roku předcházejícího do 31. března příslušného kalendářního roku.
(2) Na žadatele o poskytnutí podpory na chov telete masného typu se nevztahuje podmínka uvedená v § 2 odst. 1).
(3) Matkou telete, na které je podávána žádost o poskytnutí podpory na chov telete masného typu, je kráva chovaná v systému chovu bez tržní produkce mléka a zároveň otcem telete je býk masného plemene skotu evidovaný v ústředním registru plemeníků17); seznam masných plemen skotu je stanoven v příloze č. 10 k tomuto nařízení.
(4) Součástí žádosti o poskytnutí podpory na chov telete masného typu je seznam telat podle odstavce 1, včetně jejich identifikačních čísel a dat narození, identifikačních čísel matek s označením jejich systému chovu z hlediska tržní produkce mléka, označení otce podle ústředního registru plemeníků17) a výpočet velkých dobytčích jednotek; přepočítávací koeficient ke stanovení počtu velkých dobytčích jednotek k platbě podpory na chov telete masného typu je stanoven v příloze č. 9 k tomuto nařízení.
(5) Fond poskytne žadateli platbu na chov telete masného typu na celkový počet velkých dobytčích jednotek, stanovených podle počtu telat narozených v období stanoveném v odstavci 1, na základě údajů podle odstavce 4, jestliže celková částka přímých plateb, o kterou bylo zažádáno, nebo která má být poskytnuta před uplatněním snížení a vyloučení z plateb v daném kalendářním roce, je nejméně 100 EUR18).
(6) Fond neposkytne platbu podpory na chov telete masného typu, jehož matkou je kráva, na kterou je ve stejném kalendářním roce požadována platba podpory na chov krávy chované v systému chovu s tržní produkcí mléka podle § 30.
(7) Pokud počet velkých dobytčích jednotek telat masného typu, která se narodila na hospodářství žadatele o poskytnutí platby podpory na chov telete masného typu v období stanoveném v odstavci 1, je
a) větší než počet velkých dobytčích jednotek uvedený v žádosti o poskytnutí platby podpory na tele masného typu, Fond použije pro výpočet platby počet velkých dobytčích jednotek uvedený v této žádosti, nebo
b) nižší než počet velkých dobytčích jednotek uvedený v žádosti o poskytnutí platby podpory na tele masného typu, Fond platbu sníží, popřípadě žádost o poskytnutí platby podpory na tele masného typu zamítne.
17) § 15 zákona č. 154/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
18) Čl. 10 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, v platném znění.