přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 50/2015
Nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády § 21

§ 21
Podpora na produkci chmele
(1) Žadatelem o poskytnutí podpory na produkci chmele je žadatel podle § 2, který obhospodařuje zemědělskou půdu evidovanou na něj v evidenci využití půdy jako druh zemědělské kultury chmelnice a současně evidovanou v evidenci chmelnic podle § 4 odst. 1 zákona o ochraně chmele.
(2) Součástí žádosti o poskytnutí podpory na produkci chmele kromě náležitostí stanovených v § 4 je zákres dílů půdních bloků podle zákona o zemědělství nebo jejich částí, kterých se žádost týká, v mapě dílů půdních bloků v měřítku 1 : 10 000 nebo podrobnějším.
(3) Minimální výměra pro podporu na produkci chmele činí nejméně 1 hektar plochy, na kterou lze poskytnout platbu podpory na produkci chmele.
(4) Fond poskytne žadateli o poskytnutí podpory na produkci chmele platbu této podpory na výměru chmelnice
a) na které je pěstován chmel,
b) evidovanou v evidenci využití půdy na žadatele a současně v evidenci chmelnic nejméně ode dne doručení žádosti Fondu do 20. srpna příslušného kalendářního roku,
c) která je žadatelem zemědělsky obhospodařovaná po celou dobu, po kterou je evidována v evidenci využití půdy na žadatele a v evidenci chmelnic podle písmene b), a
d) která je udržována v souladu s pravidly podmíněnosti uvedenými v přílohách č. 1 až 4 k nařízení vlády č. 48/2017 Sb. po celý kalendářní rok.