přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 50/2015
Nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády § 8

§ 8
Zamítnutí žádosti o poskytnutí jednotné platby na plochu zemědělské půdy, snížení jednotné platby nebo její neposkytnutí
(1) Pokud výměra zemědělské půdy, u níž žadatel splnil podmínky pro poskytnutí jednotné platby na plochu zemědělské půdy podle § 7, je nižší než výměra zemědělské půdy, kterou žadatel uvedl ve své žádosti o poskytnutí jednotné platby na plochu zemědělské půdy pro příslušný kalendářní rok, Fond jednotnou platbu na plochu zemědělské půdy sníží nebo neposkytne podle předpisu Evropské unie9).
(2) Pokud žadatel o poskytnutí jednotné platby na plochu zemědělské půdy v žádosti o poskytnutí jednotné platby na plochu zemědělské půdy neuvedl veškerou jím obhospodařovanou plochu podle předpisu Evropské unie upravujícího financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky4), a rozdíl mezi celkovou plochou uvedenou v žádosti o poskytnutí jednotné platby na plochu zemědělské půdy a souhrnem celkové plochy uvedené v žádosti o poskytnutí jednotné platby na plochu zemědělské půdy a plochy v žádosti neuvedené je
a) vyšší než 3 %, avšak nižší nebo roven 4 % plochy uvedené v žádosti o poskytnutí jednotné platby na plochu zemědělské půdy, Fond sníží platbu o 1 %,
b) vyšší než 4 %, avšak nižší nebo roven 5 % plochy uvedené v žádosti o poskytnutí jednotné platby na plochu zemědělské půdy, Fond sníží platbu o 2 %, nebo
c) vyšší než 5 % plochy uvedené v žádosti o poskytnutí jednotné platby na plochu zemědělské půdy, Fond sníží platbu o 3 %10).
3) Pokud žadatel o poskytnutí jednotné platby na plochu zemědělské půdy nedodržel pravidla podmíněnosti uvedená v přílohách č. 1 až 4 k nařízení vlády č. 48/2017 Sb., Fond jednotnou platbu na plochu zemědělské půdy sníží nebo neposkytne podle předpisu Evropské unie11).
(4) Pokud žadatel doručil žádost o poskytnutí jednotné platby na plochu zemědělské půdy po lhůtě stanovené v § 2 odst. 3, popřípadě změnu žádosti o poskytnutí jednotné platby na plochu zemědělské půdy po lhůtě stanovené předpisem Evropské unie12), Fond podle předpisu Evropské unie jednotnou platbu na plochu zemědělské půdy sníží, popřípadě žádost o poskytnutí jednotné platby na plochu zemědělské půdy zamítne; obdobně se postupuje v žádosti podané podle hlavy III.
4) Čl. 72 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, v platném znění.
9) Čl. 19 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014.
10) Čl. 16 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014.
Čl. 72 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, v platném znění.
11) Čl. 39 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014.
12) Čl. 13 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 640/2014.