přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 50/2015
Nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády § 5

§ 5
Kompenzace finanční disciplíny
(1) Podle předpisu Evropské unie upravujícího financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky je příslušným kalendářním rokem pro provedení kompenzace finanční disciplíny5) kalendářní rok podání žádosti o poskytnutí přímé platby zemědělcům.
(2) Kompenzace finanční disciplíny se provede u žadatele o poskytnutí přímé platby zemědělcům, u kterého byla Fondem provedena úprava přímých plateb zemědělcům poskytnutých na základě žádosti o poskytnutí přímé platby zemědělcům podané v příslušném kalendářním roce.
(3) Procentuální výši kompenzace finanční disciplíny stanoví Fond poměrem částky oznámené Evropskou komisí vůči součtu všech částek úprav přímých plateb zemědělcům provedených v příslušném kalendářním roce u žadatelů podle odstavce 2.
(4) Fond stanoví žadateli o poskytnutí přímé platby zemědělcům rozhodnutím výši kompenzace finanční disciplíny vynásobením procentuální výše kompenzace finanční disciplíny podle odstavce 3 částkou úpravy přímých plateb zemědělcům provedené žadateli v příslušném kalendářním roce a provede platbu kompenzace finanční disciplíny do 16. října kalendářního roku následujícího po podání žádosti o poskytnutí přímé platby zemědělcům v příslušném kalendářním roce.
5) Čl. 26 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, v platném znění.