přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 313/2014
Vyhláška č. 313/2014 Sb., o označování a pasech psů, koček a fretek v zájmovém chovu při jejich neobchodních přesunech § 4

§ 4
Způsob a lhůty pro předávání údajů do evidence pasů, způsob vedení této evidence a její obsah
(1) Komora vede evidenci způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(2) Evidence obsahuje
a) údaje podle čl. 23 odst. 1 předpisu Evropské unie o veterinárních podmínkách pro neobchodní přesuny zvířat v zájmovém chovu,
b) jméno, popřípadě jména a příjmení a adresu místa trvalého pobytu majitele zvířete v zájmovém chovu, popřípadě pobyt majitele zvířete v zájmovém chovu v cizině,
c) způsob označení a číslo transpondéru nebo tetování zvířete v zájmovém chovu,
d) evidenční číslo pasu a
e) údaje o zvířeti v zájmovém chovu, jimiž jsou
1. druh,
2. plemeno,
3. datum narození,
4. pohlaví a
5. barva.
(3) Údaje o dodaných a vydaných pasech se předávají prostřednictvím elektronické aplikace přístupné s využitím internetových stránek Komory.
(4) Výrobce pasů předá údaje o dodaných pasech nejpozději v den dodání pasů distributorovi pasů nebo schválenému veterinárnímu lékaři, je-li výrobce pasů současně distributorem pasů.
(5) Distributor pasů předá údaje o dodaných pasech nejpozději v den dodání pasů schválenému veterinárnímu lékaři.
(6) Schválený veterinární lékař předá údaje o vydaném pasu uvedené v odstavci 2 písm. b) až e) do 3 pracovních dnů od vystavení pasu.