přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 250/2014
Zákon č. 250/2014 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě Čl.LIX

Čl. LIX
Zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 85/2012 Sb. a zákona č. 64/2014 Sb., se mění takto:
1. V § 16 odst. 1 písm. c) se slova „správy chráněných krajinných oblastí“ nahrazují slovy „Agentura ochrany přírody a krajiny“.
2. V § 16 odst. 2 písm. d) se slova „a správ“ nahrazují slovy „ , správ národních parků a Agentury ochrany přírody a krajiny“.
3. V § 16 odst. 4 větě první se slova „chráněných krajinných oblastí“ nahrazují slovy „Agentury ochrany přírody a krajiny“ a ve větě druhé se slova „chráněné krajinné oblasti je“ nahrazují slovy „Agentura ochrany přírody a krajiny je“.
4. V § 16 odst. 7 se slova „nebo chráněné krajinné oblasti“ nahrazují slovy „ , Agentury ochrany přírody a krajiny“.
5. V § 20 odst. 4 se slova „správa chráněné krajinné oblasti“ nahrazují slovy „Agentura ochrany přírody a krajiny“.