přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 250/2014
Zákon č. 250/2014 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě Čl.XLVIII

Čl. XLVIII
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 167/2012 Sb. a zákona č. 303/2013 Sb., se mění takto:
1. Poznámka pod čarou č. 8 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.
2. V § 14 odst. 6 se slova „a státní tajemníky“ zrušují.
3. V § 152 odst. 1 se slova „ , státní tajemník ministerstva,“ zrušují.