přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 250/2014
Zákon č. 250/2014 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě Čl.XXXVIII

Čl. XXXVIII
Zákon č. 309/2000 Sb., o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 se věty první a druhá nahrazují větou „Zřizuje se Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti (dále jen „Úřad“) jako správní úřad se sídlem v Praze.“.
2. V § 1 odst. 2 se slova „kterého jmenuje1) nebo služebně zařazuje2) a odvolává ministr obrany (dále jen „ministr“)“ nahrazují slovy „jehož výběr, jmenování a odvolání se řídí zákonem o státní službě“.
Poznámky pod čarou č. 1 a 2 se zrušují.