přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 64/2014
Zákon č. 64/2014 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu Čl.LXXIII

Čl. LXXIII
Zákon č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů, se mění takto:
1. V § 57 se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Na postup podle tohoto ustanovení se kontrolní řád nepoužije.“.
2. Za § 67 se vkládá nový § 67a, který zní:
㤠67a
Na kontrolní činnost prováděnou inspekcí se kontrolní řád nevztahuje.“.