přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 64/2014
Zákon č. 64/2014 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu Čl.XLVI

Čl. XLVI
Zákon č. 307/2000 Sb., o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb. a zákona č. 89/2012 Sb., se mění takto:
1. V § 25 odst. 3 úvodní části ustanovení se slovo „je“ a slovo „povinno“ zrušují.
2. V § 25 odst. 3 písm. a) se slovo „kontrolovat“ nahrazuje slovem „kontroluje“.
3. V § 25 odst. 3 písm. b) se slovo „ukládat“ nahrazuje slovem „ukládá“.
4. V § 25 odst. 3 písm. c) se slovo „dbát“ nahrazuje slovem „dbá“.
5. V § 25 se odstavce 4 až 6 zrušují.
6. § 29 včetně nadpisu se zrušuje.
Poznámka pod čarou č. 7 se zrušuje.